Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2013/0088(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0354/2015

Texte depuse :

A8-0354/2015

Dezbateri :

PV 14/12/2015 - 13
CRE 14/12/2015 - 13

Voturi :

PV 15/12/2015 - 4.16
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2015)0439

Texte adoptate
PDF 244kWORD 63k
Marţi, 15 decembrie 2015 - Strasbourg Ediţie definitivă
Marca UE ***II
P8_TA(2015)0439A8-0354/2015

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 15 decembrie 2015 referitoare la poziția Consiliului în primă lectură în vederea adoptării unui Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 207/2009 al Consiliului privind marca comunitară și a Regulamentului (CE) nr. 2868/95 al Comisiei de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 40/94 al Consiliului privind marca comunitară și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2869/95 al Comisiei privind taxele care trebuie plătite Oficiului pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale) (10373/1/2015 – C8-0351/2015 – 2013/0088(COD))

(Procedura legislativă ordinară: a doua lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere poziția în primă lectură a Consiliului (10373/1/2015 – C8-0351/2015),

–  având în vedere poziția sa în primă lectură(1) referitoare la propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2013)0161),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (7) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 76 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere recomandarea pentru a doua lectură a Comisiei pentru afaceri juridice (A8-0354/2015),

1.  aprobă poziția Consiliului în primă lectură;

2.  constată că actul este adoptat în conformitate cu poziția Consiliului;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a semna actul, împreună cu Președintele Consiliului, în conformitate cu articolul 297 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene;

4.  încredințează Secretarului General sarcina de a semna actul, după ce s-a verificat îndeplinirea corespunzătoare a tuturor procedurilor, și de a asigura, în acord cu Secretarul General al Consiliului, publicarea sa în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;

5.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

(1) Texte adoptate la 25.2.2014, P7_TA(2014)0118.

Notă juridică