Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2013/0089(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0355/2015

Előterjesztett szövegek :

A8-0355/2015

Viták :

PV 14/12/2015 - 13
CRE 14/12/2015 - 13

Szavazatok :

PV 15/12/2015 - 4.17
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2015)0440

Elfogadott szövegek
PDF 247kWORD 61k
2015. december 15., Kedd - Strasbourg Végleges kiadás
A védjegyekre vonatkozó tagállami jogszabályok ***II
P8_TA(2015)0440A8-0355/2015
HELYESBÍTÉSEK

Az Európai Parlament 2015. december 15-i jogalkotási állásfoglalása a védjegyekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv (átdolgozás) elfogadása céljából első olvasatban kialakított tanácsi álláspontról (10374/1/2015 – C8-0352/2015 – 2013/0089(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: második olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Tanács első olvasatbeli álláspontjára (10374/1/2015 – C8‑0352/2015),

–  tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2013. július 11-i véleményére(1),

–  tekintettel a Bizottság Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatával (COM(2013)0162) kapcsolatban az első olvasat során kialakított álláspontjára(2),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (7) bekezdésére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 76. cikkére,

–  tekintettel a Jogi Bizottság második olvasatra adott ajánlására (A8-0355/2015),

1.  egyetért a Tanács első olvasatban elfogadott álláspontjával;

2.  megállapítja, hogy a jogalkotási aktust a Tanács álláspontjának megfelelően elfogadták;

3.  utasítja elnökét, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 297. cikke (1) bekezdésével összhangban a Tanács elnökével együtt írja alá a jogalkotási aktust;

4.  utasítja főtitkárát, hogy miután megbizonyosodott arról, hogy minden eljárást megfelelően lefolytattak, írja alá a jogalkotási aktust, és a Tanács főtitkárával egyetértésben gondoskodjon annak kihirdetéséről az Európai Unió Hivatalos Lapjában;

5.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

(1) HL C 372., 2013.11.12., 42. o.
(2) Elfogadott szövegek 2014.2.25., P7_TA(2014)0119.

Jogi nyilatkozat