Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2015/0063(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0294/2015

Előterjesztett szövegek :

A8-0294/2015

Viták :

Szavazatok :

PV 15/12/2015 - 4.18
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2015)0441

Elfogadott szövegek
PDF 262kWORD 64k
2015. december 15., Kedd - Strasbourg Végleges kiadás
Az északkelet-atlanti halászatban folytatandó jövőbeni többoldalú halászati együttműködés ***I
P8_TA(2015)0441A8-0294/2015
Állásfoglalás
 Szöveg

Az Európai Parlament 2015. december 15-i jogalkotási állásfoglalása az északkelet-atlanti halászatban folytatandó jövőbeni többoldalú halászati együttműködésről szóló egyezmény területén alkalmazandó ellenőrzési és végrehajtási rendszer meghatározásáról szóló 1236/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelete irányuló javaslatról (COM(2015)0121 – C8-0076/2015 – 2015/0063(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2015)0121),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 43. cikkének (2) bekezdésére, amely alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C8‑0076/2015),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2015. május 27-i véleményére(1),

–  tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére,

–  tekintettel a Halászati Bizottság jelentésére (A8-0294/2015),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen módosítani kívánja vagy helyébe másik szöveget szándékozik léptetni;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

(1) HL C 332., 2015.10.8., 81. o.


Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2015. december 15-én került elfogadásra az északkelet-atlanti halászatban folytatandó jövőbeni többoldalú halászati együttműködésről szóló egyezmény területén alkalmazandó ellenőrzési és végrehajtási rendszer meghatározásáról szóló 1236/2010/EU rendelet módosításáról szóló (EU) 2016/... európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel
P8_TC1-COD(2015)0063

(A Parlament és a Tanács megállapodása következtében a Parlament álláspontja megegyezik a végleges jogalkotási aktussal, (EU) 2016/96 rendelet.)

Jogi nyilatkozat