Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2014/0197(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0060/2015

Předložené texty :

A8-0060/2015

Rozpravy :

PV 29/04/2015 - 22
CRE 29/04/2015 - 22

Hlasování :

PV 30/04/2015 - 10.1
CRE 30/04/2015 - 10.1
Vysvětlení hlasování
PV 15/12/2015 - 4.19
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2015)0177
P8_TA(2015)0442

Přijaté texty
PDF 508kWORD 69k
Úterý, 15. prosince 2015 - Štrasburk Konečné znění
Pozastavení mimořádných obchodních opatření, pokud jde o Bosnu a Hercegovinu ***I
P8_TA(2015)0442A8-0060/2015
Usnesení
 Text
 Příloha

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 15. prosince 2015 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o změně nařízení Rady (ES) č. 1215/2009, kterým se zavádějí mimořádná obchodní opatření pro země a území účastnící se procesu stabilizace a přidružení zavedeného Evropskou unií či s tímto procesem spjaté, a o pozastavení jeho použitelnosti, pokud jde o Bosnu a Hercegovinu (COM(2014)0386 – C8-0039/2014 – 2014/0197(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2014)0386),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a čl. 207 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8-0039/2014),

—  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na to, že se zástupce Rady dopisem ze dne 9. prosince 2015 zavázal schválit postoj Evropského parlamentu v souladu s čl. 294 odst. 4 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro mezinárodní obchod a na stanovisko Výboru pro zahraniční věci (A8-0060/2015),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení(1);

2.  bere na vědomí prohlášení Rady a Komise, které je přílohou tohoto usnesení;

3.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

4.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

(1) Tímto postojem se nahrazují pozměňovací návrhy přijaté dne 30. dubna 2015 (Přijaté texty, P8_TA(2015)0177).


Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 15. prosince 2015 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/... o změně nařízení Rady (ES) č. 1215/2009, kterým se zavádějí mimořádná obchodní opatření pro země a území účastnící se procesu stabilizace a přidružení zavedeného Evropskou unií či s tímto procesem spjaté, a o pozastavení jeho použitelnosti, pokud jde o Bosnu a Hercegovinu
P8_TC1-COD(2014)0197

(Vzhledem k tomu, že bylo dosaženo dohody mezi Parlamentem a Radou, postoj Parlamentu odpovídá konečnému znění legislativního aktu, nařízení (EU) 2015/2423.)


PŘÍLOHA K LEGISLATIVNÍMU USNESENÍ

PROHLÁŠENÍ RADY

Rada výjimečně souhlasí s přenesením pravomoci na Komisi k přijetí aktu v přenesené pravomoci o pozastavení pomoci z důvodů uvedených v čl. 1 bodě 1 tohoto nařízení, a to s cílem zajistit včasné přijetí opatření týkajících se západního Balkánu. Tímto souhlasem nejsou dotčeny budoucí legislativní návrhy v oblasti obchodu, ani v oblasti vnějších vztahů jako celku.

PROHLÁŠENÍ KOMISE

V souvislosti s tímto nařízením připomíná Komise svůj závazek učiněný v odstavci 15 Rámcové dohody o vztazích mezi Evropským parlamentem a Evropskou komisí poskytovat Evropskému parlamentu plné informace a dokumenty o svých schůzích s odborníky členských států v rámci své práce na přípravě aktů v přenesené pravomoci.

Právní upozornění