Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2014/0197(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0060/2015

Texte depuse :

A8-0060/2015

Dezbateri :

PV 29/04/2015 - 22
CRE 29/04/2015 - 22

Voturi :

PV 30/04/2015 - 10.1
CRE 30/04/2015 - 10.1
Explicaţii privind voturile
PV 15/12/2015 - 4.19
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2015)0177
P8_TA(2015)0442

Texte adoptate
PDF 429kWORD 71k
Marţi, 15 decembrie 2015 - Strasbourg Ediţie definitivă
Suspendarea măsurilor comerciale excepționale în ceea ce privește Bosnia și Herțegovina ***I
P8_TA(2015)0442A8-0060/2015
Rezoluţie
 Text
 Anexă

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 15 decembrie 2015 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1215/2009 al Consiliului privind introducerea unor măsuri comerciale excepționale în favoarea țărilor și teritoriilor participante și legate de procesul de stabilizare și de asociere pus în aplicare de către Uniunea Europeană și de suspendare a aplicării sale în ceea ce privește Bosnia și Herțegovina (COM(2014)0386 – C8-0039/2014 – 2014/0197(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2014)0386),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 207 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C8-0039/2014),

—  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

—  având în vedere angajamentul reprezentantului Consiliului exprimat în scrisoarea din 9 decembrie 2015, de a aproba poziția Parlamentului European, în conformitate cu articolul 294 alineatul (4) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru comerț internațional și avizul Comisiei pentru afaceri externe (A8–0060/2015),

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare(1);

2.  ia act de declarațiile Consiliului și ale Comisiei anexate la prezenta rezoluție;

3.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

4.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

(1) Prezenta poziție înlocuiește amendamentele adoptate la 30 aprilie 2015 (Texte adoptate, P8_TA(2015)0177).


Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 15 decembrie 2015 în vederea adoptării Regulamentului (UE) 2015/... al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1215/2009 al Consiliului privind introducerea unor măsuri comerciale excepționale în favoarea țărilor și teritoriilor participante și legate de procesul de stabilizare și de asociere pus în aplicare de către Uniunea Europeană și de suspendare a aplicării sale în ceea ce privește Bosnia și Herțegovina
P8_TC1-COD(2014)0197

(Întrucât s-a ajuns la un acord între Parlament şi Consiliu, poziţia Parlamentului corespunde cu actul legislativ final, Regulamentul (UE) 2015/2423.)


ANEXĂ LA REZOLUȚIA LEGISLATIVĂ

DECLARAȚIA CONSILIULUI

Consiliul este de acord, în mod excepțional, să delege Comisiei competența de a adopta un act delegat privind suspendarea asistenței pentru motivele prevăzute la articolul 1 punctul 1 din prezentul regulament, astfel încât să asigure adoptarea rapidă a măsurilor referitoare la Balcanii de Vest. Un astfel de acord nu aduce atingere viitoarelor propuneri legislative în domeniul comerțului și nici în domeniul relațiilor externe, în ansamblu.

DECLARAȚIA COMISIEI

În contextul prezentului Regulament, Comisia reamintește angajamentul pe care și l-a asumat la punctul 15 din Acordul-cadru privind relațiile dintre Parlamentul European și Comisia Europeană, de a furniza Parlamentului European informații și documentație complete cu privire la reuniunile desfășurate de aceasta cu experți internaționali în cadrul lucrărilor sale pentru pregătirea actelor delegate.

Notă juridică