Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2015/2940(DEA)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : B8-1337/2015

Podneseni tekstovi :

B8-1337/2015

Rasprave :

Glasovanja :

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2015)0449

Usvojeni tekstovi
PDF 250kWORD 69k
Srijeda, 16. prosinca 2015. - Strasbourg Završno izdanje
Neulaganje prigovora na delegirani akt: ogledna financijska uredba za tijela javno-privatnog partnerstva
P8_TA(2015)0449B8-1337/2015

Odluka Europskog parlamenta o neulaganju prigovora na Delegiranu uredbu Komisije od 30. listopada 2015. o izmjeni Delegirane uredbe (EU) br. 110/2014 o oglednoj financijskoj uredbi za tijela javno-privatnog partnerstva iz članka 209. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća (C(2015)07554 – 2015/2940(DEA))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (C(2015)07554),

–  uzimajući u obzir pismo Komisije od 12. studenoga 2015. kojim od Europskog parlamenta traži da izjavi kako neće ulagati prigovor na Delegiranu uredbu,

–  uzimajući u obzir pismo Odbora za proračune i Odbora za proračunski nadzor predsjedniku Konferencije predsjednika odbora od 27. studenoga 2015.,

–  uzimajući u obzir članak 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(1), a posebno njezin članak 210.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) 2015/1929 Europskog parlamenta i Vijeća od 28. listopada 2015. o izmjeni Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012(2),

–  uzimajući u obzir preporuku odluke Odbora za proračune i Odbora za proračunski nadzor,

–  uzimajući u obzir članak 105. stavak 6. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir činjenicu da nisu uloženi prigovori u roku propisanom člankom 105. stavkom 6. trećom i četvrtom alinejom Poslovnika, koji rok je istekao 15. prosinca 2015.,

A.  budući da su u zajedničkoj izjavi Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o zasebnim razrješnicama za zajednička poduzeća iz članka 209. Financijske uredbe(3), te tri institucije izrazile svoju namjeru da „u okviru predstojeće revizije Financijske uredbe predlože relevantne izmjene njezinog članka 209. i članka 60. stavka 7.”;

B.  budući da je 28. listopada 2015. Uredbom (EU, Euratom) br. 2015/1929 izmijenjena Uredba (EU, Euratom) br. 966/2012, čime se Financijska uredba usklađuje s direktivama 2014/23/EU(4) i 2014/24/EU(5) te se jača sustav zaštite proračuna EU-a, a također su izmijenjeni njezini članci 209. i 60., dok se pravila o razrješnicama, vanjskoj reviziji i godišnjim izvješćima tijela koja djeluju u skladu s člankom 209. Financijske uredbe usklađuju s pravilima onih tijela koja djeluju u skladu člankom 208.;

C.  budući da je Komisija 30. listopada 2015. donijela Delegiranu uredbu (C(2015)07554) kojom se ažurira Delegirana uredba (EU) br. 110/2014 o oglednoj financijskoj uredbi za tijela javno-privatnog partnerstva iz članka 209. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 (usklađivanje s odgovarajućim odredbama Delegirane uredbe (EU) br. 1271/2013 koja se primjenjuje na tijela iz članka 208. Financijske uredbe) u cilju njezine primjene od početka financijske godine, uz jasan prijelaz na nova pravila;

D.  budući da, u skladu s člankom 210. Uredbe (EU, Eurotom) br. 966/2012 kojom se ovlašćuje Komisija da donosi delegirane akte, Delegirana uredba (C(2015)07554) može načelno stupiti na snagu samo na kraju razdoblja razmatranja koje je na raspolaganju Parlamentu i Vijeću i koje traje dva mjeseca od dana slanja obavijesti, odnosno do 30. prosinca 2015., i može se produljiti za još dva mjeseca;

E.  budući da je Komisija, međutim, 12. studenoga 2015. od Parlamenta zatražila da u slučaju da nema namjeru uložiti prigovor na delegirani akt o tome obavijesti Komisiju najkasnije do 21. prosinca 2015. s obzirom na to da bi delegirani akt, kako bi se omogućila njegova pravovremena objava u Službenom listu prije 31. prosinca 2015. i time zajamčilo njegovo stupanje na snagu 1. siječnja 2016., kako je predviđeno, trebao biti proslijeđen Uredu za publikacije do 21. prosinca 2015.;

1.  izjavljuje da ne ulaže prigovor na Delegiranu uredbu;

2.  nalaže svojem predsjedniku da ovu odluku proslijedi Vijeću i Komisiji.

(1)SL L 298, 26.10.2012., str.1.
(2)SL L 286, 30.10.2015., str.1.
(3)SL L 163, 29.5.2014., str. 21.
(4)Direktiva 2014/23/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. o dodjeli ugovorâ o koncesiji (SL L 94, 28.3.2014., str. 1.).
(5)Direktiva 2014/24/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. o javnoj nabavi i o stavljanju izvan snage Direktive 2004/18/EZ (SL L 94, 28.3.2014., str. 65.).

Pravna napomena