Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2015/2940(DEA)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : B8-1337/2015

Predložena besedila :

B8-1337/2015

Razprave :

Glasovanja :

Sprejeta besedila :

P8_TA(2015)0449

Sprejeta besedila
PDF 247kWORD 68k
Sreda, 16. december 2015 - Strasbourg Končna izdaja
Nenasprotovanje delegiranemu aktu: vzorčna finančna uredba za subjekte javno-zasebnega partnerstva
P8_TA(2015)0449B8-1337/2015

Sklep Evropskega parlamenta, da ne nasprotuje delegirani uredbi Komisije z dne 30. oktobra 2015 o spremembi Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 110/2014 o vzorčni finančni uredbi za subjekte javno-zasebnega partnerstva iz člena 209 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta (C(2015)07554 – 2015/2940(DEA))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju delegirane uredbe Komisije (C(2015)07554),

–  ob upoštevanju pisma Komisije z dne 12. novembra 2015, v katerem ta poziva Parlament, naj izjavi, da ne bo nasprotoval delegirani uredbi,

–  ob upoštevanju pisma Odbora za proračun in Odbora za proračunski nadzor predsedniku konference predsednikov odborov z dne 27. novembra 2015,

–  ob upoštevanju člena 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1602/2002(1), zlasti člena 210,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) 2015/1929 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. oktobra 2015 o spremembe Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012(2),

–  ob upoštevanju priporočila za sklep Odbora za proračun in Odbora za proračunski nadzor,

–  ob upoštevanju člena 105(6) Poslovnika,

–  ob upoštevanju, da ni bilo izraženo nobeno nasprotovanje v roku iz tretje in četrte alinee člena 105(6) Poslovnika, ki se je iztekel 15. decembra 2015,

A.  ker so Evropski parlament, Svet in Komisija v skupni izjavi o ločeni razrešnici za skupna podjetja v skladu s členom 209 Finančne uredbe(3) izrecno izjavili, da nameravajo „v okviru prihodnje revizije Finančne uredbe predlagati ustrezne spremembe njenih členov 209 in 60(7)“;

B.  ker je bila Uredba (EU, Euratom) št. 966/2012 dne 28. oktobra 2015 spremenjena z Uredbo (EU, Euratom) 2015/1929, da bi se poleg uskladitve z Direktivo 2014/23/EU(4) in Direktivo 2014/24/EU(5) ter okrepitve sistema zaščite proračuna EU, spremenila tudi člena 209 in 60 ter uskladila pravila o razrešnici, zunanji reviziji in letnem poročanju subjektov iz člena 209 Finančne uredbe s pravili organov iz člena 208;

C.  ker je Komisija 30. oktobra 2015 sprejela delegirano uredbo (C(2015)07554) o posodobitvi Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 110/2014 o vzorčni finančni uredbi za subjekte javno-zasebnega partnerstva iz člena 209 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 (ki je bila tako usklajena z ustreznimi določbami Delegirane uredbe (EU) št. 1271/2013, ki se uporablja za organe iz člena 208 Finančne uredbe), da bi se uporabljala od začetka proračunskega leta, in tako zagotovila jasen prehod na nova pravila;

D.  ker lahko delegirana uredba (C(2015)07554) v skladu s členom 210 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012, ki na Komisijo prenaša pooblastilo za sprejemanje takšnih delegiranih aktov, načeloma začne veljati šele ob koncu obdobja pregleda Parlamenta in Sveta, ki traja dva meseca od dneva obvestila – tj. do 30. decembra 2015 – in se lahko podaljša še za dva meseca;

E.  ker pa je Komisija dne 12. novembra 2015 pozvala Parlament, naj jo v primeru, da ne nasprotuje delegiranemu aktu, o tem ustrezno obvesti najkasneje do 21. decembra 2015saj bi bilo treba delegirani akt za zagotovitev njegove pravočasne objave v Uradnem listu pred 31. decembrom 2015 in predvidenega začetka njegove veljavnosti s 1. januarjem 2016 do 21. decembra 2015 posredovati Uradu za publikacije;

1.  izjavlja, da ne nasprotuje delegirani uredbi;

2.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep posreduje Svetu in Komisiji.

(1) UL L 298, 26.10.2012, str. 1.
(2) UL L 286, 30.10.2015, str. 1.
(3) UL L 163, 29.5.2014, str. 21.
(4) Direktiva 2014/23/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o podeljevanju koncesijskih pogodb (UL L 94, 28.3.2014, str. 1).
(5) Direktiva 2014/24/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o javnem naročanju in razveljavitvi Direktive 2004/18/ES (UL L 94, 28.3.2014, str. 65).

Pravno obvestilo