Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2015/0903(NLE)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0347/2015

Předložené texty :

A8-0347/2015

Rozpravy :

Hlasování :

PV 16/12/2015 - 11.1
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2015)0450

Přijaté texty
PDF 319kWORD 62k
Středa, 16. prosince 2015 - Štrasburk Konečné znění
Prodloužení funkčního období předsedy Evropského orgánu pro bankovnictví (EBA)
P8_TA(2015)0450A8-0347/2015

Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 16. prosince 2015 o prodloužení funkčního období předsedy Evropského orgánu pro bankovnictví (EBA) (C8-0313/2015 – 2015/0903(NLE))

(Souhlas)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh rady orgánů dohledu Evropského orgánu pro bankovnictví (EBA) ze dne 8. září 2015 na prodloužení funkčního období předsedy orgánu EBA o dalších pět let (C8-0313/2015),

–  s ohledem na čl. 48 odst. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro bankovnictví), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/78/ES(1),

–  s ohledem na svůj jednací řád,

–  s ohledem na zprávu Hospodářského a měnového výboru (A8-0347/2015),

A.  vzhledem k tomu, že první předseda orgánu EBA byl radou orgánů dohledu orgánu EBA jmenován v roce 2011 po otevřeném výběrovém řízení na pětileté funkční období v souladu s čl. 48 odst. 2 nařízení (EU) č. 1093/2010;

B.  vzhledem k tomu, že čl. 48 odst. 4 nařízení (EU) č. 1093/2010 stanoví, že rada orgánů dohledu orgánu EBA může s ohledem na hodnocení uvedené v tomto ujednání funkční období předsedy orgánu EBA jednou prodloužit, přičemž toto prodloužení musí potvrdit Evropský parlament;

C.  vzhledem k tomu, že dne 8. září 2015 navrhla rada orgánů dohledu orgánu EBA prodloužení funkčního období Andrei Enrii zastávajícího úřad předsedy orgánu EBA o další pětileté období a informovala o svém návrhu Evropský parlament;

D.  vzhledem k tomu, že dne 17. listopadu 2015 Hospodářský a měnový výbor uspořádal s úřadujícím předsedou orgánu EBA Andreou Enriou slyšení, na němž předseda poté, co přednesl úvodní projev, zodpověděl dotazy členů výboru;

1.  schvaluje návrh na prodloužení funkčního období Andrei Enrii jakožto předsedy orgánu EBA o dalších pět let;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí Radě, Komisi, orgánu EBA a vládám členských států.

(1) Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 12.

Právní upozornění