Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2015/0903(NLE)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0347/2015

Esitatud tekstid :

A8-0347/2015

Arutelud :

Hääletused :

PV 16/12/2015 - 11.1
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2015)0450

Vastuvõetud tekstid
PDF 234kWORD 60k
Kolmapäev, 16. detsember 2015 - Strasbourg Lõplik väljaanne
Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA) eesistuja ametiaja pikendamine
P8_TA(2015)0450A8-0347/2015

Euroopa Parlamendi 16. detsembri 2015. aasta otsus Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA) eesistuja ametiaja pikendamise kohta (C8-0313/2015 – 2015/0903(NLE))

(Heakskiitmine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA) järelevalvenõukogu 8. septembri 2015. aasta ettepanekut pikendada EBA eesistuja ametiaega viie aasta võrra (C8-0313/2015),

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. novembri 2010. aasta määruse (EL) nr 1093/2010, millega asutatakse Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Pangandusjärelevalve), muudetakse otsust nr 716/2009/EÜ ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni otsus 2009/78/EÜ(1), artikli 48 lõiget 4,

–  võttes arvesse kodukorda,

–  võttes arvesse majandus- ja rahanduskomisjoni raportit (A8-0347/2015),

A.  arvestades, et EBA järelevalvenõukogu nimetas määruse (EL) nr 1093/2010 artikli 48 lõike 2 kohaselt 2011. aastal pärast avalikku valikumenetlust ametisse EBA esimese eesistuja viie aasta pikkuseks ametiajaks;

B.  arvestades, et määruse (EL) nr 1093/2010 artikli 48 lõikes 4 on sätestatud, et EBA järelevalvenõukogu võib, võttes arvesse asjaomases sättes osutatud hinnangut, pikendada EBA eesistuja ametiaega ühe korra, tingimusel et Euroopa Parlament kiidab selle heaks;

C.  arvestades, et 8. septembril 2015 esitas EBA järelevalvenõukogu ettepaneku pikendada EBA ametisoleva eesistuja Andrea Enria ametiaega viie aasta võrra ja teavitas vastavalt Euroopa Parlamenti;

D.  arvestades, et 17. novembril 2015 korraldas majandus- ja rahanduskomisjon EBA ametisoleva eesistuja Andrea Enria kuulamise, kus ta esines avasõnavõtuga ja vastas seejärel parlamendikomisjoni liikmete küsimustele;

1.  kiidab heaks ettepaneku pikendada Andrea Enria ametiaega EBA eesistujana viie aasta võrra;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus nõukogule, komisjonile, EBA-le ja liikmesriikide valitsustele.

(1) ELT L 331, 15.12.2010, lk 12.

Õigusalane teave