Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2015/0903(NLE)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0347/2015

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0347/2015

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 16/12/2015 - 11.1
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2015)0450

Hyväksytyt tekstit
PDF 233kWORD 59k
Keskiviikko 16. joulukuuta 2015 - Strasbourg Lopullinen painos
Euroopan pankkiviranomaisen (EPV) puheenjohtajan toimikauden jatkaminen
P8_TA(2015)0450A8-0347/2015

Euroopan parlamentin päätös 16. joulukuuta 2015 Euroopan pankkiviranomaisen (EPV) puheenjohtajan toimikauden jatkamisesta (C8-0313/2015 – 2015/0903(NLE))

(Hyväksyntä)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon EPV:n hallintoneuvoston 8. syyskuuta 2015 päivätyn ehdotuksen EPV:n puheenjohtajan toimikauden jatkamisesta toisella viiden vuoden kaudella (C8‑0313/2015),

–  ottaa huomioon Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan pankkiviranomainen) perustamisesta sekä päätöksen N:o 716/2009/EY muuttamisesta ja komission päätöksen 2009/78/EY kumoamisesta 24. marraskuuta 2010 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1093/2010(1) 48 artiklan 4 kohdan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen,

–  ottaa huomioon talous- ja raha-asioiden valiokunnan mietinnön (A8-0347/2015),

A.  ottaa huomioon, että EPV:n hallintoneuvosto nimitti EPV:n ensimmäisen puheenjohtajan vuonna 2011 avoimen valintamenettelyn jälkeen viiden vuoden toimikaudeksi asetuksen (EU) N:o 1093/2010 48 artiklan 2 kohdan mukaisesti;

B.  ottaa huomioon, että asetuksen (EU) N:o 1093/2010 48 artiklan 4 kohdassa säädetään, että EPV:n hallintoneuvosto voi kyseisessä kohdassa tarkoitetun arvioinnin huomioon ottaen jatkaa puheenjohtajan toimikautta kerran, jos siihen saadaan Euroopan parlamentin vahvistus;

C.  ottaa huomioon, että EPV:n hallintoneuvosto ehdotti 8. syyskuuta 2015 EPV:n nykyisen puheenjohtajan Andrea Enrian toimikauden jatkamista toisella viiden vuoden kaudella ja ilmoitti siitä asianmukaisesti Euroopan parlamentille;

D.  ottaa huomioon, että talous- ja raha-asioiden valiokunta järjesti 17. marraskuuta 2015 EPV:n nykyisen puheenjohtajan Andrea Enrian kuulemistilaisuuden, jossa tämä esitti avauspuheenvuoron ja vastasi sitten valiokunnan jäsenten kysymyksiin;

1.  hyväksyy ehdotuksen EPV:n nykyisen puheenjohtajan Andrea Enrian toimikauden jatkamisesta toisella viiden vuoden kaudella;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen neuvostolle, komissiolle, EPV:lle ja jäsenvaltioiden hallituksille.

(1)EUVL L 331, 15.12.2010, s. 12.

Oikeudellinen huomautus