Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2015/0903(NLE)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0347/2015

Texte depuse :

A8-0347/2015

Dezbateri :

Voturi :

PV 16/12/2015 - 11.1
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2015)0450

Texte adoptate
PDF 238kWORD 63k
Miercuri, 16 decembrie 2015 - Strasbourg Ediţie definitivă
Prelungirea mandatului președintelui Autorității Bancare Europene (ABE)
P8_TA(2015)0450A8-0347/2015

Decizia Parlamentului European din 16 decembrie 2015 privind prelungirea mandatului președintelui Autorității Bancare Europene (ABE) (C8-0313/2015 – 2015/0903(NLE))

(Procedura de aprobare)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea consiliului supraveghetorilor Autorității Bancare Europene (ABE) din 8 septembrie 2015 de a prelungi mandatul președintelui ABE cu încă cinci ani (C8-0313/2015),

–  având în vedere articolul 48 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 1093/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea Bancară Europeană), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE și de abrogare a Deciziei 2009/78/CE a Comisiei(1),

–  având în vedere Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri economice și monetare (A8-0347/2015),

A.  întrucât primul președinte al ABE a fost numit de consiliul supraveghetorilor ABE în 2011, pentru un mandat de 5 ani, în urma unei proceduri de selecție deschise desfășurate în conformitate cu la articolul 48 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1093/2010;

B.  întrucât, potrivit articolului 48 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 1093/2010, consiliul supraveghetorilor ABE, ținând seama de evaluarea prevăzută la dispoziția în cauză, poate decide prelungirea o singură dată a mandatului președintelui ABE, sub rezerva aprobării de către Parlamentul European;

C.  întrucât, la 8 septembrie 2015, consiliul supraveghetorilor ABE a propus prelungirea cu încă cinci ani a mandatului lui Andrea Enria, președintele în exercițiu al ABE, și a informat Parlamentul European în acest sens;

D.  întrucât, la 17 noiembrie 2015, Comisia pentru afaceri economice și monetare a organizat o audiere cu Andrea Enria, președintele în exercițiu al ABE, în cadrul căreia acesta a rostit o alocuțiune introductivă, iar apoi a răspuns la întrebările adresate de membrii comisiei,

1.  aprobă propunerea de prelungire cu încă cinci ani a mandatului președintelui ABE, Andrea Enria;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie Consiliului, Comisiei, ABE și guvernelor statelor membre.

(1) JO L 331, 15.12.2010, p. 12.

Notă juridică