Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2015/0904(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0348/2015

Внесени текстове :

A8-0348/2015

Разисквания :

Гласувания :

PV 16/12/2015 - 11.2
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2015)0451

Приети текстове
PDF 456kWORD 64k
Сряда, 16 декември 2015 г. - Страсбург Окончателна версия
Удължаване на мандата на председателя на Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (ЕОЗППО)
P8_TA(2015)0451A8-0348/2015

Решение на Европейския парламент от 16 декември 2015 г. относно удължаването на мандата на председателя на Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (ЕОЗППО) (C8-0314/2015 – 2015/0904(NLE))

(Одобрение)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Съвета на надзорниците на Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (ЕОЗППО) от 30 септември 2015 г. за подновяване на мандата на председателя на Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (ЕОЗППО) за още един петгодишен мандат (C8‑0314/2015),

—  като взе предвид член 48, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 1094/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 година за създаване на Европейски надзорен орган (Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение 2009/79/ЕО на Комисията(1),

—  като взе предвид своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по икономически и парични въпроси (A8‑0348/2015),

A.  като има предвид, че първият председател на ЕОЗППО беше назначен от Съвета на надзорниците на ЕОЗППО през 2011 г., след открита процедура за подбор, с мандат от пет години, в съответствие с член 48, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1094/2010;

Б.  като взе предвид, че член 48, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 1094/2010 предвижда, че Съветът на надзорниците на ЕОЗППО, като вземе предвид оценката, посочена в същия член, може еднократно да поднови мандата на председателя на ЕОЗППО, при условие, че това бъде утвърдено от Европейския парламент;

В.  като има предвид, че на 30 септември 2015 г. Съветът на надзорниците на ЕОЗППО предложи да поднови мандата на Габриел Бернардино, действащ председател на ЕОЗППО, за още един петгодишен мандат, и уведоми съответно Европейския парламент;

Г.  като има предвид, че на 17 ноември 2015 г. комисията по икономически и парични въпроси проведе изслушване на Габриел Бернардино, действащ председател на ЕОЗППО, по време на което той направи встъпително изказване и след това отговори на въпросите, зададени от членовете на комисията;

1.  Одобрява предложението за подновяване на мандата на Габриел Бернардино, като председател на ЕОЗППО, за още един петгодишен мандат;

2.  Възлага на своя председател да предаде настоящото решение на Съвета, Комисията, ЕОЗППО и правителствата на държавите членки.

(1) ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 48.

Правна информация