Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2015/0904(NLE)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0348/2015

Teksty złożone :

A8-0348/2015

Debaty :

Głosowanie :

PV 16/12/2015 - 11.2
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2015)0451

Teksty przyjęte
PDF 319kWORD 64k
Środa, 16 grudnia 2015 r. - Strasburg Wersja ostateczna
Odnowienie kadencji przewodniczącego Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA)
P8_TA(2015)0451A8-0348/2015

Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie odnowienia kadencji przewodniczącego Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA) (C8-0314/2015 – 2015/0904(NLE))

(Zatwierdzenie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Rady Organów Nadzoru Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA) z dnia 30 września 2015 r. o odnowienie kadencji przewodniczącego EIOPA na kolejny pięcioletni okres (C8-0314/2015),

–  uwzględniając art. 48 ust. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1094/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych), zmiany decyzji nr 716/2009/WE oraz uchylenia decyzji Komisji 2009/79/WE(1),

–  uwzględniając swój Regulamin,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Gospodarczej i Monetarnej (A8–0348/2015)

A.  mając na uwadze, że pierwszy przewodniczący EIOPA został powołany przez Radę Organów Nadzoru EIOPA w 2011 r. w wyniku otwartej procedury kwalifikacyjnej na pięcioletnią kadencję, zgodnie z art. 48 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1094/2010;

B.  mając na uwadze, że art. 48 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 1094/2010 przewiduje, że Rada Organów Nadzoru EIOPA, na podstawie oceny przeprowadzonej zgodnie z tym ustępem, może jednokrotnie odnowić kadencję przewodniczącego EIOPA, z zastrzeżeniem zatwierdzenia przez Parlament Europejski;

C.  mając na uwadze, że w dniu 30 września 2015 r. Rada Organów Nadzoru EIOPA przedstawiła wniosek o przedłużenie kadencji obecnego przewodniczącego EIOPA Gabriela Bernardino na kolejny pięcioletni okres, informując odpowiednio Parlament Europejski;

D.  mając na uwadze, że w dniu 17 listopada 2015 r. Komisja Gospodarcza i Monetarna odbyła wysłuchanie z obecnym przewodniczącym EIOPA Gabrielem Bernardino, podczas którego wygłosił on oświadczenie wstępne, a następnie odpowiedział na pytania członków komisji;

1.  zatwierdza wniosek o odnowienie kadencji przewodniczącego EIOPA Gabriela Bernardino na kolejny pięcioletni okres;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, EIOPA oraz rządom państw członkowskich.

(1) Dz.U. L 331 z 15.12.2010, s. 48.

Informacja prawna