Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2015/0904(NLE)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0348/2015

Predkladané texty :

A8-0348/2015

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 16/12/2015 - 11.2
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0451

Prijaté texty
PDF 252kWORD 63k
Streda, 16. decembra 2015 - Štrasburg Finálna verzia
Predĺženie funkčného obdobia predsedu Európskeho orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov (EIOPA)
P8_TA(2015)0451A8-0348/2015

Rozhodnutie Európskeho parlamentu zo 16. decembra 2015 o predĺžení funkčného obdobia predsedu Európskeho orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov (EIOPA) (C8-0314/2015 – 2015/0904(NLE))

(Schválenie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Rady orgánov dohľadu Európskeho orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov (EIOPA) z 30. septembra 2015 predĺžiť funkčné obdobie predsedu EIOPA o ďalšie päťročné obdobie (C8-0314/2015),

–  so zreteľom na článok 48 ods. 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1094/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/79/ES(1),

–  so zreteľom na rokovací poriadok,

–  so zreteľom na správu Výboru pre hospodárske a menové veci (A8-0348/2015),

A.  keďže v roku 2011 v súlade s článkom 48 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1094/2010 Rada orgánov dohľadu EIOPA vymenovala prvého predsedu EIOPA na základe otvoreného výberového konania na funkčné obdobie piatich rokov;

B.  keďže článok 48 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 1094/2010 stanovuje, že Rada orgánov dohľadu EIOPA môže po zohľadnení hodnotenia uvedeného v danom ustanovení predĺžiť funkčné obdobie predsedu EIOPA jedenkrát s výhradou potvrdenia Európskym parlamentom;

C.  keďže 30. septembra 2015 Rada orgánov dohľadu EIOPA navrhla predĺžiť funkčné obdobie úradujúcemu predsedovi EIOPA Gabrielovi Bernardinovi o ďalšie päťročné obdobie a informovala o tom Európsky parlament;

D.  keďže Výbor pre hospodárske a menové veci usporiadal 17. novembra 2015 vypočutie úradujúceho predsedu EIOPA Gabriela Bernardina, počas ktorého Gabriel Bernardino predniesol úvodné vyhlásenie a následne odpovedal na otázky členov výboru;

1.  schvaľuje návrh predĺžiť funkčné obdobie Gabriela Bernardina ako predsedu EIOPA o ďalšie päťročné obdobie;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie Rade, Komisii, EIOPA a vládam členských štátov.

(1) Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 48.

Právne oznámenie