Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2015/0905(NLE)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0346/2015

Esitatud tekstid :

A8-0346/2015

Arutelud :

Hääletused :

PV 16/12/2015 - 11.3
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2015)0452

Vastuvõetud tekstid
PDF 234kWORD 60k
Kolmapäev, 16. detsember 2015 - Strasbourg Lõplik väljaanne
Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) eesistuja ametiaja pikendamine
P8_TA(2015)0452A8-0346/2015

Euroopa Parlamendi 16. detsembri 2015. aasta otsus Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) eesistuja ametiaja pikendamise kohta (C8-0315/2015 – 2015/0905(NLE))

(Heakskiitmine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) järelevalvenõukogu 24. septembri 2015. aasta ettepanekut pikendada ESMA eesistuja ametiaega viie aasta võrra (C8-0315/2015),

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. novembri 2010. aasta määruse (EL) nr 1095/2010, millega asutatakse Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve), muudetakse otsust nr 716/2009/EÜ ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni otsus 2009/77/EÜ(1), artikli 48 lõiget 4,

–  võttes arvesse kodukorda,

–  võttes arvesse majandus- ja rahanduskomisjoni raportit (A8-0346/2015),

A.  arvestades, et ESMA järelevalvenõukogu nimetas määruse (EL) nr 1095/2010 artikli 48 lõike 2 kohaselt 2011. aastal pärast avalikku valikumenetlust ametisse ESMA esimese eesistuja viie aasta pikkuseks ametiajaks;

B.  arvestades, et määruse (EL) nr 1095/2010 artikli 48 lõikes 4 on sätestatud, et ESMA järelevalvenõukogu võib, võttes arvesse asjaomases sättes osutatud hinnangut, pikendada ESMA eesistuja ametiaega ühe korra, tingimusel et Euroopa Parlament kiidab selle heaks;

C.  arvestades, et 24. septembril 2015 esitas ESMA järelevalvenõukogu ettepaneku pikendada ESMA ametisoleva eesistuja Steven Maijoori ametiaega viie aasta võrra ja teavitas vastavalt Euroopa Parlamenti;

D.  arvestades, et 17. novembril 2015 korraldas majandus- ja rahanduskomisjon ESMA ametisoleva eesistuja Steven Maijoori kuulamise, kus ta esines avasõnavõtuga ja vastas seejärel parlamendikomisjoni liikmete küsimustele;

1.  kiidab heaks ettepaneku pikendada Steven Maijoori ametiaega ESMA eesistujana viie aasta võrra;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus nõukogule, komisjonile, ESMA-le ja liikmesriikide valitsustele.

(1) ELT L 331, 15.12.2010, lk 84.

Õigusalane teave