Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2015/0905(NLE)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0346/2015

Teksty złożone :

A8-0346/2015

Debaty :

Głosowanie :

PV 16/12/2015 - 11.3
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2015)0452

Teksty przyjęte
PDF 320kWORD 64k
Środa, 16 grudnia 2015 r. - Strasburg Wersja ostateczna
Odnowienie kadencji przewodniczącego Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA)
P8_TA(2015)0452A8-0346/2015

Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie odnowienia kadencji przewodniczącego Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) (C8-0315/2015 – 2015/0905(NLE))

(Zatwierdzenie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Rady Organów Nadzoru Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) z dnia 24 września 2015 r. o odnowienie kadencji przewodniczącego ESMA na kolejny pięcioletni okres (C8-0315/2015),

–  uwzględniając art 48 ust. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1095/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych), zmiany decyzji nr 716/2009/WE i uchylenia decyzji Komisji 2009/77/WE(1),

–  uwzględniając swój Regulamin,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Gospodarczej i Monetarnej (A8–0346/2015),

A.  mając na uwadze, że pierwszy przewodniczący ESMA został powołany przez Radę Organów Nadzoru ESMA w 2011 r. w wyniku otwartej procedury kwalifikacyjnej na pięcioletnią kadencję, zgodnie z art. 48 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1095/2010;

B.  mając na uwadze, że art. 48 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 1095/2010 przewiduje, że Rada Organów Nadzoru ESMA, na podstawie oceny przeprowadzonej zgodnie z tym ustępem, może jednokrotnie odnowić kadencję przewodniczącego ESMA, z zastrzeżeniem zatwierdzenia przez Parlament Europejski;

C.  mając na uwadze, że w dniu 24 września 2015 r. Rada Organów Nadzoru ESMA przedstawiła wniosek o odnowienie kadencji obecnego przewodniczącego ESMA Stevena Maijoora na kolejny pięcioletni okres, informując odpowiednio Parlament Europejski;

D.  mając na uwadze, że w dniu 17 listopada 2015 r. Komisja Gospodarcza i Monetarna odbyła wysłuchanie z obecnym przewodniczącym ESMA Stevenem Maijoorem, podczas którego wygłosił on oświadczenie wstępne, a następnie odpowiedział na pytania członków komisji;

1.  zatwierdza wniosek o odnowienie kadencji przewodniczącego ESMA Stevena Maijoora na kolejny pięcioletni okres;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji Radzie, Komisji, ESMA oraz rządom państw członkowskich.

(1) Dz.U. L 331 z 15.12.2010, s. 84.

Informacja prawna