Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2015/0808(CNS)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0352/2015

Předložené texty :

A8-0352/2015

Rozpravy :

Hlasování :

PV 16/12/2015 - 11.4
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2015)0453

Přijaté texty
PDF 320kWORD 63k
Středa, 16. prosince 2015 - Štrasburk Konečné znění
Operativní a strategická spolupráce mezi Bosnou a Hercegovinou a Europolem *
P8_TA(2015)0453A8-0352/2015

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 16. prosince 2015 o návrhu prováděcího rozhodnutí Rady, kterým se schvaluje uzavření dohody o operativní a strategické spolupráci mezi Bosnou a Hercegovinou a Evropským policejním úřadem (Europol) Europolem (10509/2015 – C8-0276/2015 – 2015/0808(CNS))

(Zvláštní legislativní postup – konzultace)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Rady (10509/2015),

–  s ohledem na čl. 39 odst. 1 Smlouvy o Evropské unii ve znění Amsterodamské smlouvy a článek 9 Protokolu č. 36 o přechodných ustanoveních, podle kterých Rada konzultovala s Parlamentem (C8-0276/2015),

–  s ohledem na rozhodnutí Rady 2009/371/SVV ze dne 6. dubna 2009 o zřízení Evropského policejního úřadu (Europol)(1), a zejména na čl. 23 odst. 2 uvedeného rozhodnutí,

–  s ohledem na rozhodnutí Rady 2009/934/SVV ze dne 30. listopadu 2009, kterým se přijímají prováděcí pravidla upravující vztahy Europolu s partnery, včetně výměny osobních údajů a utajovaných informací(2), a zejména na články 5 a 6 uvedeného rozhodnutí;

–  s ohledem na rozhodnutí Rady 2009/935/SVV ze dne 30. listopadu 2009, kterým se stanoví seznam třetích zemí a organizací, se kterými Europol uzavře dohody(3),

–  s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A8-0352/2015),

1.  schvaluje návrh Rady;

2.  vyzývá Radu, aby informovala Parlament, bude-li mít v úmyslu odchýlit se od znění schváleného Parlamentem;

3.  vyzývá Radu, aby znovu konzultovala s Parlamentem, bude-li mít v úmyslu podstatně změnit znění schválené Parlamentem;

4.  vyzývá Komisi, aby po vstupu nového nařízení o Europolu (2013/0091(COD)) v platnost přezkoumala ustanovení obsažená v dohodě o spolupráci, zejména ustanovení o ochraně údajů; vyzývá Komisi, aby o výsledcích přezkumu informovala Parlament a Radu a aby případně předložila doporučení k zahájení mezinárodního jednání o úpravě dohody;

5.  pověřuje svého předsedu, aby postoj Parlamentu předal Radě, Komisi a Europolu.

(1) Úř. věst. L 121, 15.5.2009, s. 37.
(2) Úř. věst. L 325, 11.12.2009, s. 6.
(3) Úř. věst. L 325, 11.12.2009, s. 12.

Právní upozornění