Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2015/2295(BUD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0363/2015

Előterjesztett szövegek :

A8-0363/2015

Viták :

Szavazatok :

PV 16/12/2015 - 11.5
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2015)0454

Elfogadott szövegek
PDF 276kWORD 88k
2015. december 16., Szerda - Strasbourg Végleges kiadás
Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevétele – „EGF/2015/006 IE/PWA Internationalˮ referenciaszámú kérelem – Írország
P8_TA(2015)0454A8-0363/2015
Állásfoglalás
 Függelék

Az Európai Parlament 2015. december 16-i állásfoglalása az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló, 2013. december 2-i intézményközi megállapodás 13. pontja alapján történő igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (Írország „EGF/2015/006 IE/PWA International” referenciaszámú kérelme) (COM(2015)0555 – C8-0329/2015 – 2015/2295(BUD))

Az Európai Parlament

–  tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2015)0555 – C8-0329/2015),

–  tekintettel az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap létrehozásáról (2014–2020) és az 1927/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1309/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (EGAA-rendelet)(1),

–  tekintettel a 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló, 2013. december 2-i 1311/2013/EU, Euratom tanácsi rendeletre és különösen annak 12. cikkére(2),

–  tekintettel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló, 2013. december 2-i intézményközi megállapodásra(3) (2013. december 2-i intézményközi megállapodás), és különösen annak 13. pontjára,

–  tekintettel a 2013. december 2-i intézményközi megállapodás 13. pontjában foglalt háromoldalú egyeztető eljárásra,

–  tekintettel a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság levelére,

–  tekintettel a Regionális Fejlesztési Bizottság levelére,

–  tekintettel a Költségvetési Bizottság jelentésére (A8-0363/2015),

A.  mivel az Unió létrehozta a jogalkotási és költségvetési eszközöket ahhoz, hogy további támogatást nyújtson a világkereskedelem fő strukturális változásainak következményei által sújtott, vagy a globális pénzügyi és gazdasági válság következtében elbocsátott munkavállalóknak, és támogassa újbóli munkaerő-piaci beilleszkedésüket;

B.  mivel az Unió által az elbocsátott munkavállalók részére nyújtott pénzügyi támogatásnak dinamikusnak kell lennie, és azt a lehető leggyorsabban és leghatékonyabban kell rendelkezésre bocsátani, összhangban a 2008. július 17-i egyeztető ülésen elfogadott európai parlamenti, tanácsi és bizottsági közös nyilatkozattal, és kellően figyelembe véve a 2013. december 2-i intézményközi megállapodást az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap (EGAA) igénybevételéről szóló határozatok elfogadása tekintetében,

C.  mivel az EGAA-rendelet elfogadása tükrözi az Európai Parlament és a Tanács között elért megállapodást, mely szerint újra bevezetik a válsághoz kapcsolódó igénybevétel kritériumát, 60%-ra növelik a javasolt intézkedések becsült összköltségéhez nyújtott uniós pénzügyi hozzájárulást, az értékelésre és a jóváhagyásra rendelkezésre álló idő lerövidítése révén növelik az EGAA-kérelmek feldolgozásának hatékonyságát a Bizottságban, az Európai Parlamentben és a Tanácsban, az önálló vállalkozók és a fiatalok bevonásával szélesítik a támogatásra jogosult intézkedések és kedvezményezettek körét, valamint támogatják az új vállalkozások létrehozását elősegítő kezdeményezéseket;

D.  mivel Írország a NACE Rev. 2. rendszer szerinti 33. ágazatban(4) („Gép, berendezés, eszköz javítása, üzembe helyezés”) a Dél- és Kelet-Írország NUTS 2 szintű régióban működő PWA International Ltd-nél (PWAI) történt 108 elbocsátást követően benyújtotta kérelmét, és mivel várhatóan minden elbocsátott munkavállaló részt vesz majd az intézkedésekben;

E.  mivel a kérelem nem teljesíti az EGAA-rendeletben az elbocsátások száma tekintetében megállapított hagyományos támogathatósági feltételeket, és az említett rendelet 4. cikkének (2) bekezdése szerinti beavatkozási kritérium alapján került benyújtásra, amely lehetővé teszi az eltérést kivételes esetben;

1.  egyetért a Bizottsággal abban, hogy az Írország által bemutatott érvek indokolják a „kivételes körülmények” kritériumának alkalmazását, és hogy ennek megfelelően Írország jogosult az említett rendelet szerinti 442 293 eurós pénzügyi támogatásra;

2.  megállapítja, hogy az ír hatóságok 2015. június 19-én nyújtották be az EGAA-ból folyósítandó pénzügyi hozzájárulásra irányuló kérelmet, és hogy annak értékelését a Bizottság 2015. november 6-án tette közzé; üdvözli, hogy az értékelési időszak gyorsan – kevesebb mint öt hónap alatt – lezajlott;

3.  megjegyzi, hogy a PWAI 1989-ben jött létre Rathcoole-ban (Dublin megye) a United Technologies Corporation és a Lufthansa Technik Airmotive Ireland közös vállalkozásaként;

4.  megjegyzi, hogy Írország az 1990-es években a karbantartási, javítási és felülvizsgálati (MRO) ágazatra szakosodott, amely akkoriban jól kiszolgálta az országot, de különösen érzékennyé tette az MRO-tevékenységek globális légiközlekedési csomópontok mellé, azaz Ázsiába való telepítésének közelmúltbeli tendenciájára és a világkereskedelmi egyezmények negatív hatásaira; úgy ítéli meg, hogy a „Gép, berendezés, eszköz javítása, üzembe helyezés” ágazatban(5) benyújtott másik két ír EGAA-kérelem is bizonyítja e sebezhetőséget; megjegyzi, hogy az SR Technics 2009-es és a Lufthansa Technik Airmotive Ireland 2014-es bezárása súlyosan érintette az MRO-tevékenységeket Európában, különösen Írországban, és mintegy 1520 munkahely elveszítését eredményezte;

5.  megjegyzi, hogy bár South Dublin megyében a munkanélküliségi ráta (11,61%) csak kis mértékben haladta meg a nemzeti átlagot (10,83%), ezen adatok mögött jelentős, a helyi viszonyokból adódó hátrányokat lehet felfedezni, és hogy a PWAI bezárása súlyos negatív hatást gyakorolt a foglalkoztatásra és a helyi, regionális és nemzeti gazdaságra, tekintettel arra, hogy a térség már korábban is nehéz helyzetben volt, amit még tovább súlyosbított, hogy az MRO-ágazatban működő három nagy gyár is bezárt rövid időn belül;

6.  egyetért azzal, hogy a térség már korábban is nehéz helyzete, amit még tovább súlyosbított, hogy az MRO-ágazatban működő három nagy gyár is bezárt rövid időn belül, és az, hogy Írországban nem maradt több munkaadó ebben az ágazatban, indokolhatja az eltérést az EGAA-rendelet 4. cikkének (1) bekezdésében az elbocsátott munkavállalók számára vonatkozóan foglalt 500 fős határértéktől; ebben a tekintetben megismétli a Bizottsághoz tett azon ajánlását, hogy vagy tisztázza az EGAA-rendelet 4. cikkének (1) bekezdésében foglalt eltérési kritériumokat, vagy csökkentse az 500 elbocsátott munkavállalóra vonatkozó határértéket;

7.  üdvözli, hogy a munkavállalók gyors támogatása érdekében az ír hatóságok úgy határoztak, hogy a személyre szabott szolgáltatások végrehajtását már 2015. május 22-én, jóval a javasolt összehangolt csomagra vonatkozó EGAA-támogatás odaítéléséről szóló határozat előtt megkezdik;

8.  továbbá üdvözli, hogy az EGAA-ból társfinanszírozott, személyre szabott szolgáltatásokhoz 108 olyan nem foglalkoztatott, oktatásban és képzésben nem részesülő fiatal (NEET-fiatal) is hozzá fog férni, akik életkora a kérelem benyújtásának időpontjában 25 év alatt volt;

9.  tudomásul veszi, hogy Írország a kérelem által érintett elbocsátott munkavállalók részére ötféle intézkedést tervez: (i) pályaorientáció, karriertervezés és szakmai előmenetel, (ii) EGAA képzési támogatás, (iii) képzési és továbbtanulási programok, (iv) felsőoktatási programok és (v) korlátozott időre szóló támogatások; azt javasolja, hogy ez az EGAA-program legyen hasonló, mint az SR Technics számára létrehozott EGAA-program, amely jelentős eredményekkel dicsekedhetett: 2012 szeptemberében, a program vége után kevesebb mint 12 hónappal a kedvezményezettek 53,45%-a visszatért a munka világába; megjegyzi, hogy az említett intézkedésekkel kapcsolatos kiadásokhoz 2014. május 22-től 2017. június 19-ig nyújtható pénzügyi támogatás az EGAA-ból;

10.  üdvözli a kedvezményezettek számára biztosítandó többféle képzési intézkedést; megjegyzi, hogy a vállalkozási és önfoglalkoztatási támogató intézkedésekben csak korlátozott számú kedvezményezett részesülhet majd;

11.  megjegyzi, hogy a hatóságok becslése szerint a források 24,81%-át fogják korlátozott időre szóló támogatásokra fordítani, amelyek aránya így jóval a teljes költségek megengedett legfeljebb 35%-a alatt marad;

12.  megjegyzi, hogy a személyre szabott szolgáltatások összehangolt csomagja a szociális partnerekkel folytatott tanácskozás során került kialakításra;

13.  emlékeztet arra, hogy az EGAA-rendelet 7. cikkével összhangban az EGAA által támogatott, személyre szabott szolgáltatások összehangolt csomagjának kialakításakor fel kell mérni a jövőbeli munkaerő-piaci kilátásokat és a szükséges készségeket, és a csomagnak összeegyeztethetőnek kell lennie az erőforrás-hatékony és fenntartható gazdaság felé történő elmozdulással;

14.  emlékeztet annak fontosságára, hogy a munkavállalók munkavállalási esélyeit személyre szabott képzések és a szakmai karrierjük során megszerzett készségek és kompetenciák elismerése révén javítsák; elvárja, hogy az összehangolt csomag keretében biztosított képzést ne csak az elbocsátott munkavállalók szükségleteihez, hanem a tényleges üzleti környezethez is igazítsák hozzá;

15.  megjegyzi, hogy az ír hatóságok megerősítették, hogy a támogatható intézkedések más uniós pénzügyi eszközből nem részesülnek támogatásban; megismétli a Bizottsághoz intézett, arra irányuló felhívását, hogy az éves jelentések a jelenlegi szabályok teljes körű tiszteletben tartásának biztosítása érdekében tartalmazzák a fenti adatok összehasonlító értékelését, és hogy ne forduljanak elő átfedések az Unió által finanszírozott szolgáltatások között;

16.  nagyra értékeli a Parlament támogatások kiutalásának felgyorsítására irányuló kérése nyomán a Bizottság által bevezetett továbbfejlesztett eljárást; tudomásul veszi az új ütemezés miatti szoros határidőket és az ügy kezelésére gyakorolt esetleges hatást;

17.  felhívja a Bizottságot annak biztosítására, hogy a kereskedelempolitikai döntések kerüljenek megvizsgálásra az uniós munkaerőpiacra gyakorolt esetleges hatásuk szempontjából;

18.  sajnálja, hogy mindössze 108 elbocsátott munkavállaló támogatására született javaslat az EGAA igénybevételéről, és rámutat, hogy az EGAA-rendelet 4. cikke (1) bekezdésének tágabb értelmezése esetleg nem megfelelő;

19.  megjegyzi, hogy ez a javaslat az EGAA igénybevételére irányuló eddigi javaslatok közül a legkevesebb elbocsátott munkavállalót érinti;

20.  megjegyzi, hogy az elbocsátott munkavállalók csaknem 80%-a 30 és 54 év közötti, ezért olyan könnyen foglalkoztatható csoportot képviselnek, amelyet kevésbé fenyeget a tartós munkanélküliség kockázata;

21.  rámutat, hogy mind a 108 elbocsátás a „Gép, berendezés, eszköz javítása, üzembe helyezés” gazdasági ágazatban történt, azon belül is a repülőgépmotorok javítása terén, ami azt jelenti, hogy a munkavállalók képzettek és alkalmazkodni tudnak a munkaerőpiachoz;

22.  hangsúlyozza, hogy az elbocsátások Rathcoole-ban történtek, amely Dublin, egy olyan gazdasági és ipari csomópont szomszédságában található, ahol csökkenő munkanélküliség, növekvő üzleti tevékenység és általános gazdasági növekedés figyelhető meg;

23.  felhívja a figyelmet arra, hogy az EGF/2009/021 IE/SR Technics kérelemre való bármely utalás túlságosan messzemenő, mivel a szóban forgó eset még 2009-ben történt;

24.  jóváhagyja a jelen állásfoglaláshoz mellékelt határozatot;

25.  utasítja elnökét, hogy a Tanács elnökével együtt írja alá ezt a határozatot, valamint gondoskodjon közzétételéről az Európai Unió Hivatalos Lapjában;

26.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást és annak mellékletét a Tanácsnak és a Bizottságnak.

(1) HL L 347., 2013.12.20., 855. o.
(2) HL L 347., 2013.12.20., 884. o.
(3) HL C 373., 2013.12.20., 1. o.
(4) Az Európai Parlament és a Tanács 1893/2006/EK rendelete (2006. december 20.) a gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének létrehozásáról és a 3037/90/EGK tanácsi rendelet, valamint egyes meghatározott statisztikai területekre vonatkozó EK-rendeletek módosításáról (HL L 393., 2006.12.30., 1. o.).
(5) EGF/2014/016 IE/Lufthansa Technik (COM(2013)0047) és EGF/2009/021 IE/SR Technics (COM(2010)0489).


MELLÉKLET

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevételéről

(Írország „EGF/2015/006 IE/PWA International” referenciaszámú kérelme)

(E melléklet szövege itt nincs feltüntetve, mert az megegyezik a végleges jogi aktussal, (EU) 2015/2458 határozat.)

Jogi nyilatkozat