Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2015/3018(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B8-1412/2015

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 17/12/2015 - 9.4

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0465

Prijaté texty
PDF 181kWORD 79k
Štvrtok, 17. decembra 2015 - Štrasburg Finálna verzia
Malajzia
P8_TA(2015)0465RC-B8-1412/2015

Uznesenie Európskeho parlamentu zo 17. decembra 2015 o Malajzii (2015/3018(RSP))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Malajzii,

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 15. januára 2014 o budúcnosti vzťahov medzi EÚ a združením ASEAN(1),

–  so zreteľom na vyhlásenie hovorkyne ESVČ z 15. apríla 2015 o nedávno prijatej zmene zákona o buričstve v Malajzii,

–  so zreteľom na vyhlásenie hovorkyne ESVČ zo 17. marca 2015 o zatknutí Nuruly Izzahovej, opozičnej poslankyne parlamentu, v Malajzii,

–  so zreteľom na vyhlásenie hovorkyne ESVČ z 10. februára 2015 o odsúdení malajzijského opozičného politika Anwara Ibrahima,

–  so zreteľom na strategický rámec EÚ o ľudských právach,

–  so zreteľom na vyhlásenie vysokého komisára OSN pre ľudské práva z 9. apríla 2015 o návrhoch protiteroristického a protiburičského zákona,

–  so zreteľom na spoločné tlačové vyhlásenie ESVČ o dialógu o politike ľudských práv medzi EÚ a združením ASEAN z 23. októbra 2015,

–  so zreteľom na usmernenia EÚ o obhajcoch ľudských práv,

–  so zreteľom na zasadnutie OSN k všeobecnému pravidelnému preskúmaniu v októbri 2013,

–  so zreteľom na správu osobitného spravodajcu o obchodovaní s ľuďmi z júna 2015,

–  so zreteľom na druhé všeobecné pravidelné preskúmanie Malajzie pred Radou OSN pre ľudské práva a so zreteľom na jej odporúčania z októbra 2013,

–  so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv z roku 1948,

–  so zreteľom na Deklaráciu OSN o obhajcoch ľudských práv z roku 1998,

–  so zreteľom na Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach (ICCPR) z roku 1966,

–  so zreteľom na Dohovor OSN proti mučeniu a inému krutému, neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu z roku 1984,

–  so zreteľom na Deklaráciu Združenia národov juhovýchodnej Ázie (ASEAN) o ľudských právach,

–  so zreteľom na článok 135 ods. 5 a článok 123 ods. 4 rokovacieho poriadku,

A.  keďže EÚ považuje Malajziu za kľúčového politického a hospodárskeho partnera v juhovýchodnej Ázii; keďže EÚ a Malajzia rokujú o dohode o partnerstve a spolupráci a dohode o voľnom obchode;

B.  keďže priestor pre verejné diskusie a slobodu prejavu v Malajzii sa rýchlo zmenšuje z dôvodu, že vláda sa uchyľuje k nejasne formulovaným trestnoprávnym predpisom s cieľom umlčať svojich kritikov a potlačiť nespokojnosť obyvateľstva a pokojné vyjadrovanie názorov vrátane diskusií o otázkach verejného záujmu; keďže ide medzi inými o zákon o buričstve, o tlačiarňach a publikáciách, komunikačný a multimediálny zákon a zákon o pokojnom zhromažďovaní;

C.  keďže 3. decembra 2015 bol v malajzijskom parlamente väčšinou hlasov prijatý návrh zákona o národnej bezpečnostnej rade; keďže návrh zákona udeľuje národnej bezpečnostnej rade pod vedením premiéra rozsiahle právomoci na vyhlásenie výnimočného stavu v akejkoľvek oblasti, ktorá sa považuje za bezpečnostné riziko, pričom rada dostala široké právomoci zatýkať a vykonávať prehliadky a zaistenia bez súdneho príkazu;

D.  keďže na základe zákona o buričstve bolo od začiatku roka 2014 vyšetrovaných alebo obvinených najmenej 78 ľudí;

E.  keďže bývalý vodca opozície Anwar Ibrahim bol vo februári 2015, po politicky motivovanom trestnom stíhaní a následnom trestnom konaní, ktoré nespĺňalo medzinárodné normy pre spravodlivý proces, odsúdený na základe obvinení zo sodomie; keďže mu bola odopretá náležitá lekárska starostlivosť;

F.  keďže osoby LGBTI v Malajzii sú kriminalizované na základe zákona o sodomii a regionálnych zákonov zakazujúcich nosenie šiat opačného pohlavia (tzv. cross-dressing) a čelia politicky motivovaným prejavom nenávisti, svojvoľnému zatýkaniu, fyzickému a sexuálnemu zneužívaniu, väzneniu a inému zneužívaniu;

G.  keďže malajzijský karikaturista Zulkiflee Anwar Ulhaque (Zunar) bol obvinený na základe zákona o buričstve po kritických tweetoch proti vláde v súvislosti s odsúdením Anwara Ibrahima; keďže bloger Khalid Ismath a akademik Azmi Sharom čelia podobným obvineniam;

H.  keďže malajzijská protikorupčná komisia vypočúvala predsedu vlády v súvislosti s obvineniami z korupcie po objavení vyše 600 miliónov EUR na jeho bankovom účte bez akéhokoľvek odôvodnenia zdroja a účelu, ako aj v súvislosti so samostatným podozrením, že z obchodov týkajúcich sa štátnej spoločnosti, ktorú sám založil, 1Malaysia Development Berhad (1MDB), zmizli stovky miliónov EUR;

I.  keďže po informovaní o týchto obvineniach čelia médiá a vydavateľstvá na základe zákona o tlačiarňach a publikáciách obmedzeniam a keďže právnik Matthias Chang a politik Khairuddin Abu Hassan boli po vlastnom vyšetrovaní týchto obvinení zatknutí;

J.  keďže počas svojej návštevy Malajzie 5. – 6. augusta 2015 vyjadrila vysoká predstaviteľka obavy zo zneužívania trestnoprávnych predpisov;

K.  keďže podľa OSN a mimovládnych organizácií sa malajzijské policajné sily čoraz častejšie uchyľujú k mučeniu, zatýkaniu v neskorých nočných hodinách, neodôvodnenému väzneniu a selektívnemu trestnému stíhaniu;

L.  keďže Malajzia naďalej vykonáva trest smrti, pričom takmer 1 000 väzňov v súčasnosti čaká na popravu;

M.  keďže Malajzia je členom Bezpečnostnej rady OSN a v súčasnosti predsedá združeniu ASEAN a 27. samit ASEAN-u sa konal v Kuala Lumpur od 18. do 22. novembra 2015;

1.  opätovne potvrdzuje pevný záväzok EÚ voči malajzijskému ľudu, s ktorým má EÚ silné a dlhotrvajúce politické, hospodárske a kultúrne väzby;

2.  vyjadruje poľutovanie nad zhoršujúcou sa situáciu v oblasti ľudských práv v Malajzii, a najmä zásahy proti aktivistom občianskej spoločnosti, akademickým pracovníkom, médiám a politickým aktivistom; vyjadruje obavy z prudkého nárastu počtu ľudí, ktorí čelia obvineniam alebo zatknutiu na základe zákona o buričstve;

3.  je zvlášť znepokojený prijatím návrhu zákona o národnej bezpečnostnej rade a žiada jeho stiahnutie; vyzýva vládu, aby zachovala náležitú rovnováhu medzi potrebou chrániť národnú bezpečnosť a nevyhnutnosťou chrániť občianske a politické práva;

4.  naliehavo vyzýva malajzijskú vládu, aby okamžite prepustila všetkých politických väzňov vrátane bývalého vodcu opozície Anwara Ibrahima, poskytla im primeranú lekársku starostlivosť a stiahla politicky motivované obvinenia vrátane tých, ktoré sú namierené proti karikaturistovi Zulkifleemu Anwarovi Haqueovi (Zunar), blogerovi Khalidovi Ismathovi, akademikovi Azmimu Sharomovi, politickej disidentke Khairuddine Abu Hassanovej, Matthiasovi Changovi a aktivistkám za ľudské práva Lene Hendryovej a Marii Chin Abdullahovej;

5.  vyzýva malajzijské orgány, aby zrušili zákon o buričstve a dali všetky právne predpisy vrátane zákona o predchádzaní terorizmu, o tlačiarňach a publikáciách, komunikačného a multimediálneho zákona, zákona o pokojnom zhromažďovaní a ďalších príslušných ustanovení trestného zákonníka do súladu s medzinárodnými normami upravujúcimi slobodu prejavu a zhromažďovania a ochranu ľudských práv; vyzýva malajzijské orgány, aby uľahčili organizovanie pokojných zhromaždení v celej krajine a zaručili bezpečnosť všetkých účastníkov a ich slobodu prejavu;

6.  žiada zriadenie nezávislej komisie pre sťažnosti na políciu a jej pochybenia, ako to odporučila policajná vyšetrovacia komisia v roku 2005, s cieľom vyšetriť obvinenia z mučenia a úmrtí v policajnej väzbe;

7.  zdôrazňuje dôležitosť nezávislých a transparentných vyšetrovaní obvinení z korupcie a plnej spolupráce s vyšetrovateľmi; naliehavo vyzýva malajzijskú vládu, aby upustila od vyvíjania nátlaku na malajzijskú protikorupčnú komisiu a médiá;

8.  vyjadruje hlboké poľutovanie nad vzostupom šovinistických skupín, ktoré ešte viac prispievajú k vytváraniu etnického napätia;

9.  nabáda malajzijskú vládu, aby začala dialóg s opozičnými stranami a zainteresovanými občianskymi spoločnosťami;

10.  vyzýva malajzijskú vládu, aby ratifikovala kľúčové medzinárodné dohovory o ľudských právach vrátane Medzinárodného paktu o občianskych a politických právach, Medzinárodného paktu o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach, Dohovoru proti mučeniu a inému krutému, neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu, Medzinárodného dohovoru o odstránení všetkých foriem rasovej diskriminácie, Dohovoru MOP č.169, Rímskeho štatútu MTS, ako aj Dohovoru o právnom postavení utečencov z roku 1951 a jeho opčného protokolu;

11.  vyzýva malajzijskú vládu, aby rozšírila stále pozvanie na všetky osobitné postupy OSN, čím osobitným spravodajcom umožní návštevy Malajzie bez žiadosti o pozvanie;

12.  opakuje svoje stanovisko, že trest smrti je krutý, neľudský a ponižujúci, a vyzýva Malajziu, aby zaviedla moratórium ako prvý krok k zrušeniu trestu smrti za všetky trestné činy a aby zmiernila všetky rozsudky smrti na tresty odňatia slobody;

13.  vyzýva EÚ a jej členské štáty, aby koordinovali politiky voči Malajzii v súlade so strategickým rámcom EÚ pre ľudské práva, s cieľom podporiť reformy v uvedených problémových oblastiach všetkými možnými prostriedkami vrátane OSN, keďže Malajzia je nestálym členom Bezpečnostnej rady OSN na obdobie 2015 – 2016;

14.  naliehavo vyzýva delegáciu EÚ v Malajzii, aby zintenzívnila snahy o financovanie projektov týkajúcich sa slobody prejavu a reformovania represívnych zákonov a aby využila všetky vhodné nástroje vrátane európskeho nástroja pre demokraciu a ľudské práva, na ochranu obhajcov ľudských práv; naliehavo žiada zrušenie zákona o sodomii a v súlade s usmerneniami EÚ o ochrane a podpore práv osôb LGBTI vyzýva ESVČ, aby zintenzívnila svoju prácu v oblasti práv osôb LGBTI v Malajzii, ktoré čelia násiliu a prenasledovaniu, a zamerala sa najmä na dekriminalizáciu homosexuality a transrodovosti;

15.  opätovne potvrdzuje dôležitosť politického dialógu medzi EÚ a združením ASEAN o ľudských právach ako užitočného nástroja na výmenu osvedčených postupov a podporu iniciatív na budovanie kapacít;

16.  vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, že sa počas budúcich rokovaní o dohode o voľnom obchode a o dohode o partnerstve a spolupráci medzi EÚ a Malajziou riadne zohľadnia obavy týkajúce sa dodržiavania ľudských práv;

17.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, parlamentom a vládam členských štátov, parlamentu a vláde Malajzie, vysokému komisárovi OSN pre ľudské práva a vládam členských štátov združenia ASEAN.

(1) Prijaté texty, P7_TA(2014)0022.

Právne oznámenie