Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2015/2096(INI)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0342/2015

Texte depuse :

A8-0342/2015

Dezbateri :

PV 16/12/2015 - 20
CRE 16/12/2015 - 20

Voturi :

PV 17/12/2015 - 9.7
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2015)0468

Texte adoptate
PDF 305kWORD 136k
Joi, 17 decembrie 2015 - Strasbourg Ediţie definitivă
Acordul-cadru global de parteneriat și cooperare UE-Vietnam (rezoluție)
P8_TA(2015)0468A8-0342/2015

Rezoluţia fără caracter legislativ a Parlamentului European din 17 decembrie 2015 referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind semnarea, în numele Uniunii, a Acordului-cadru global de parteneriat și cooperare între Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Socialistă Vietnam, pe de altă parte (05432/2015 – C8-0062/2015 – 2013/0440(NLE)2015/2096(INI))

Parlamentul European,

–  având în vedere proiectul de decizie a Consiliului (05432/2015),

–  având în vedere proiectul de Acord-cadru global de parteneriat și cooperare între Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Socialistă Vietnam, pe de altă parte (18204/2010),

–  având în vedere cererea de aprobare prezentată de Consiliu în conformitate cu articolele 207 și 209 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, coroborat cu articolul 218 alineatul (6) litera (a),

–  având în vedere rezoluția sa legislativă din 17 decembrie 2015(1) referitoare la proiectul de decizie,

–  având în vedere relațiile diplomatice dintre UE și Vietnam (încheiate când existau Comunitățile Europene), care au fost stabilite la 22 octombrie 1990,

–  având în vedere Acordul-cadru de cooperare UE-Vietnam, care a intrat în vigoare la 1 iunie 1996(2),

–  având în vedere anunțul Comisiei Europene din 4 august 2015 privind ajungerea la un acord între UE și Vietnam cu privire la un acord de liber schimb (ALS) cuprinzător, aflat în negociere din 26 iunie 2012,

–  având în vedere proiectul de recomandare a Ombudsmanului UE, Emily O’Reilly, din 26 martie 2015, prin care se solicită Comisiei să efectueze, fără întârziere, o evaluare a impactului asupra drepturilor omului în contextul viitorului acord de liber schimb cu Vietnam,

–  având în vedere Programul indicativ multianual al Uniunii Europene pentru Vietnam (2014-2020),

–  având în vedere dialogul privind drepturile omului dintre UE și Vietnam, care a fost lansat în 2003, și cea de a 4-a rundă a dialogului consolidat dintre UE și Vietnam privind drepturile omului, care a avut loc în Bruxelles, la 19 ianuarie 2015,

–  având în vedere negocierile privind un acord de parteneriat voluntar cu Vietnam pentru aplicarea Planului de acțiune al UE referitor la aplicarea legislației, la guvernare și la schimburile comerciale în domeniul forestier (FLEGT), care au început în noiembrie 2010,

–  având în vedere Regulamentul (CEE) nr. 1440/80 al Consiliului din 30 mai 1980 privind încheierea Acordului de cooperare între Comunitatea Economică Europeană și Indonezia, Malaysia, Filipine, Singapore și Thailanda - țări membre ale Asociației Națiunilor din Asia de Sud-Est(3), precum și Protocolul privind extinderea Acordului de cooperare dintre Comunitatea Europeană și ASEAN, la Republica Socialistă Vietnam semnat la 14 februarie 1997(4),

–  având în vedere Comunicarea comună din 18 mai 2015 către Parlamentul European și Consiliu intitulată „UE și ASEAN: Un parteneriat cu un scop strategic”,

–  având în vedere cea de a 10-a reuniune la nivel înalt a ASEM, desfășurată la Milano, în perioada 16-17 octombrie 2014, și viitoarea reuniune la nivel înalt care se va organiza la Ulan Bator, Mongolia, în 2016,

–  având în vedere vizita în Vietnam a delegației Parlamentului pentru relațiile cu Asia de Sud-Est, din octombrie 2013,

–  având în vedere reuniunea interparlamentară PE-Vietnam, de la Hanoi, la 30 octombrie 2013,

–  având în vedere vizita Președintelui Comisiei, José Manuel Barroso, în Vietnam, în august 2014,

–  având în vedere vizita prim-ministrului Republicii Socialiste Vietnam, Nguyen Tan Dung, în Uniunea Europeană, în octombrie 2014,

–  având în vedere cea de a 22-a reuniune a Comitetului mixt de cooperare (CMC) între UE și ASEAN, care a avut loc la Jakarta, la 5 februarie 2015,

–  având în vedere rezoluțiile recente ale Parlamentului European referitoare la Vietnam, în special cea din 12 iulie 2007 referitoare la situația drepturilor omului în Vietnam(5), din 22 octombrie 2008 referitoare la democrație, drepturile omului și noul Acord de parteneriat și cooperare UE-Vietnam(6), din 26 noiembrie 2009 referitoare la situația din Laos și Vietnam(7), din 18 aprilie 2013 referitoare la Vietnam, în special la libertatea de exprimare(8), din 15 ianuarie 2014 privind viitorul relațiilor UE-ASEAN(9) precum și cea din 17 aprilie 2014 referitoare la stadiul acordului de liber schimb UE-Vietnam(10),

–  având în vedere Rezoluția sa din 11 decembrie 2012 referitoare la o strategie privind libertatea digitală în politica externă a UE(11),

–  având în vedere Rezoluția sa din 13 iunie 2013 referitoare la libertatea presei și a mass-mediei în lume(12),

–  având în vedere orientările UE în domeniul drepturilor omului privind libertatea de exprimare online și offline, adoptate de Consiliul Afaceri Externe la 12 mai 2014,

–  având în vedere Rezoluția sa din 8 septembrie 2015 referitoare la drepturile omului și tehnologia: impactul sistemelor de intruziune și supraveghere asupra drepturilor omului în țările terțe”(13),

–  având în vedere că Vietnamul a devenit membru cu drepturi depline al Asociației Națiunilor din Asia de Sud-Est (ASEAN) la 28 iulie 1995,

–  având în vedere că Vietnamul este membru fondator al Comisiei fluviului Mekong, înființată la 5 aprilie 1995 pentru a consolida cooperarea pentru dezvoltarea sustenabilă a bazinului fluviului Mekong,

–  având în vedere cel de al 26-lea summit al Asociației Națiunilor din Asia de Sud-Est (ASEAN), desfășurat la Kuala Lumpur și Langkawi în Malaysia, la 26-28 aprilie 2015,

–  având în vedere cea de a 14-a reuniune la nivel înalt privind securitatea în Asia (Dialogul IISS Shangri-la), desfășurată la Singapore, la 29-31 mai 2015,

–  având în vedere Declarația de la Hanoi privind strategia națională a Vietnamului pentru punerea în aplicare a Declarației de la Paris privind eficacitatea ajutorului,

–  având în vedere raportul din 9 octombrie 2009 referitor la Vietnam elaborat de Grupul de lucru al ONU pentru evaluarea periodică universală (EPU) și recomandările conținute în cea de-al doilea raport EPU referitor la Vietnam cu ocazia celei de-a 26-a sesiuni a Consiliului Organizației Națiunilor Unite pentru Drepturile Omului din 20 iunie 2014, precum și calitatea de membră a Republicii Socialiste Vietnam în Consiliul ONU pentru drepturile omului în perioada 2014-2016,

–  având în vedere recenta ratificare de către Vietnam a Convenției ONU împotriva torturii și a altor tratamente sau pedepse crude, inumane sau degradante și a Convenției Organizației Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu handicap, precum și mult așteptata vizită, în iulie 2014, a Raportorului special al ONU pentru libertatea religioasă sau a convingerilor,

–  având în vedere comemorarea în acest an a 40 de ani de la încheierea războiului din Vietnam,

–  având în vedere articolul 99 alineatul (1) al doilea paragraf din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri externe (A8-0342/2015),

A.  întrucât 2015 marchează cea de a 25-a aniversare a relațiilor UE-Vietnam; întrucât aceste relații, inițial comerciale și de ajutor, s-au extins rapid la o relație mai cuprinzătoare;

B.  întrucât Acordul global de parteneriat și cooperare are drept scop stabilirea unui parteneriat modern, amplu și reciproc avantajos, bazat pe interese comune și pe principii precum egalitatea, respectul reciproc, statul de drept și drepturile omului;

C.  întrucât UE este cea mai mare piață de export a Vietnamului; întrucât UE, împreună cu statele sale membre, este cel mai mare furnizor de asistență oficială pentru dezvoltare (AOD) în Vietnam și întrucât este prevăzută o creștere a bugetului UE în acest scop de 30 %, ajungând la 400 de milioane de euro pentru perioada 2014-2020;

D.  întrucât autoritățile vietnameze au anunțat ridicarea interdicțiilor privind investițiile străine directe în 45 de sectoare și au adoptat măsuri de facilitare a reglementărilor comerciale din țară pentru a susține investițiile străine;

E.  întrucât, în ultimele decenii, Vietnamul a adoptat în mod consecvent o abordare pro-europeană semnificativă și s-a angajat în mod activ să sprijine țările UE în calitate de coordonator al ASEAN pentru relațiile de dialog între UE și ASEAN din 2012-2015 și a găzduit cea de a 132-a Adunare a Uniunii Interparlamentare (UIP) la Hanoi, în perioada 28 martie-1 aprilie 2015; întrucât numărul și nivelul reuniunilor dintre UE și ASEAN au crescut semnificativ în perioada în care Vietnamul a asigurat coordonarea; întrucât Vietnamul a devenit membru al Băncii Asiatice de Investiții în Infrastructură (AIIB) condusă de Beijing;

F.  întrucât relațiile UE-ASEAN sunt cuprinzătoare și acoperă o gamă largă de sectoare, printre care comerțul și investițiile, dezvoltarea, economia și afacerile politice; întrucât Planul de acțiune de la Bandar Seri Begawan din 2012 a fost adoptat pentru a da un caracter strategic mai puternic cooperării regionale dintre UE și ASEAN în aceste sectoare;

G.  întrucât la 5 octombrie 2015 a fost finalizat Acordul de parteneriat transpacific (TPP) dintre 12 țări riverane Pacificului, inclusiv Vietnam, creând astfel un nou bloc comercial care reunește 36 % din PIB-ul mondial și care ar putea avea efecte semnificative asupra comerțului mondial;

H.  întrucât, în ultimele două decenii, Vietnamul a realizat mari progrese în atingerea ODM-urilor, reducerea sărăciei, dezvoltarea economică, securitatea socială, ocuparea forței de muncă, educație și asistență medicală;

I.  întrucât efectele politicii „doi moi” (reînnoire) și pașii în direcția creării unei economii de piață au condus, de asemenea, la o creștere a decalajului dintre bogați și săraci; întrucât s-au intensificat protestele împotriva confiscărilor de terenuri și bunuri de către guvern; întrucât, cu toate acestea, recesiunea mondială a afectat exporturile vietnameze, PIB-ul înregistrând în 2014 una dintre cele mai mici rate de creștere de la sfârșitul crizei economice din Asia; întrucât Vietnamul se confruntă cu provocarea reprezentată de o forță de muncă din ce în ce mai mare, care crește cu peste un milion de persoane în fiecare an;

J.  întrucât la articolul 1 alineatul (1) din Acordul global de parteneriat și cooperare se confirmă angajamentul față de principiile generale ale dreptului internațional și se stipulează că „respectarea principiilor democratice și a drepturilor omului” este un element esențial al acordului, care stă la baza politicilor interne și internaționale ale ambelor părți; întrucât încă există cazuri de activiști pentru drepturile omului arestați în circumstanțe prea puțin transparente și întrucât viitorul Congres al Partidului Comunist din Vietnam, prevăzut pentru ianuarie 2016, va fi adevăratul test pentru măsurarea respectării concrete a principiilor democratice în Vietnam;

K.  întrucât, în Vietnam, restricțiile asupra libertății de exprimare, atât online, cât și offline, a libertății presei și a mass-mediei, a accesului la informații, a libertății de întrunire și asociere, precum și a libertății religioase constituie în continuare un motiv de îngrijorare, după cum precizează Raportorul special al ONU privind libertatea religioasă sau a convingerilor;

L.  întrucât Vietnamul este un partener important al UE în negocierile privind schimbările climatice și s-a angajat să reducă emisiile cu 8 până la 10 procente comparativ cu 2010 și să reducă consumul de energie în raport cu PIB-ul cu 1 până la 1,5 procente pe an în perioada premergătoare Conferinței ONU privind schimbările climatice de la Paris din noiembrie 2015;

M.  întrucât există cetățeni europeni de origine vietnameză ca urmare a legăturilor istorice și întrucât Republica Cehă le-a recunoscut cetățenilor săi de origine vietnameză statutul de minoritate etnică;

N.  întrucât a avut loc o creștere recentă a tensiunilor între China și țările învecinate din Marea Chinei de Sud, inclusiv Vietnamul, în urma acțiunilor unilaterale întreprinse de China în zone contestate din Marea Chinei de Sud, care nu sunt în conformitate cu dreptul internațional; întrucât escaladarea conflictelor teritoriale din regiune are implicații pe plan mondial și reprezintă o amenințare gravă la adresa păcii, a securității, a stabilității și a comerțului internațional; întrucât rezolvarea acestor tensiuni constituie un interes strategic major al UE, în vederea menținerii securității la nivel mondial, precum și a asigurării stabilității principalelor rute maritime din Marea Chinei de Sud, care sunt vitale pentru comerțul UE; întrucât Vietnamul sprijină în mod oficial cererea de arbitraj prezentată de Filipine Curții Permanente de Arbitraj (CPA) de la Haga la 16 martie 2015, în temeiul Convenției Națiunilor Unite asupra dreptului mării (UNCLOS);

O.  întrucât Vietnamul și-a sporit simultan cooperarea strategică, de securitate și energetică cu vecinii săi din Asia și își consolidează legăturile bilaterale cu actori-cheie internaționali, precum SUA și Rusia, în urma recrudescenței tensiunilor din Marea Chinei de Sud;

P.  întrucât Vietnamul este în continuare puternic contaminat de resturile explozive de război, iar cetățenii și mediul înconjurător încă resimt efectele pulverizării celor aproximativ 20 de milioane de galoane de agent Orange (dioxină),

1.  salută semnarea unui acord global de parteneriat și cooperare cu Vietnamul, subliniind importanța strategică majoră a acestei țări în calitate de partener esențial al UE în Asia de Sud-Est și ASEAN; subliniază că Acordul definește relațiile viitoare într-un spectru larg, pentru a consolida și mai mult cooperarea cu privire la provocări globale și regionale, cum ar fi buna guvernanță și combaterea corupției, progresul economic și social, ținând seama de principiul dezvoltării durabile, eliminarea armelor de distrugere în masă și lupta împotriva terorismului; solicită guvernelor și parlamentelor statelor membre să accelereze procesul de ratificare, pentru a se asigura că acordul poate intra în vigoare;

2.  își exprimă speranța că atât UE, cât și Vietnamul vor beneficia din punct de vedere economic în urma ratificării Acordului global de parteneriat și cooperare; subliniază posibilul impact al unui acord viitor de comerț și investiții asupra creării de locuri de muncă și a reducerii sărăciei; salută reformele economice și sociale adoptate de autoritățile din Vietnam pentru a stimula integrarea Vietnamului în economia mondială și invită Vietnamul să continue astfel de reforme; invită guvernul vietnamez și UE să continue cooperarea economică, comercială și în domeniul noilor tehnologii în foruri multilaterale; salută faptul că PIB-ul Vietnamului pe cap de locuitor este aproape dublu față de 2010;

3.  subliniază importanța acordurilor globale de parteneriat și cooperare în cadrul relațiilor UE-ASEAN; consideră că cooperarea dintre UE și ASEAN ar putea fi consolidată în diverse domenii, cum ar fi dezvoltarea sectorului financiar, transparența și coordonarea politicilor macroeconomice;

4.  invită statele membre ca, în efortul de a obține o coerență a politicilor, să își alinieze obiectivele individuale ale cooperării pentru dezvoltare cât mai mult posibil cu obiectivele stabilite în Acordul global de parteneriat și cooperare;

5.  salută punerea în aplicare cât mai rapidă a Acordului global de parteneriat și cooperare, în timp ce procesul de ratificare este în curs, în domenii precum comerțul, drepturile omului, migrația, securitatea regională, energia, știința și tehnologia;

6.  subliniază importanța stabilirii unor criterii de referință clare și a unor termene obligatorii pentru punerea în aplicare a Acordului global de parteneriat și cooperare;

7.  salută articolele din Acordul global de parteneriat și cooperare care se referă la angajamentul comun și la cooperarea în domeniul drepturilor omului; își exprimă speranța că respectarea convenită de comun acord a principiilor democratice și a drepturilor omului va consolida și mai mult dialogul pe termen lung cu guvernul vietnamez privind promovarea mai ales a libertății de expresie, de întrunire, de asociere și a libertății religioase, consacrate în însăși Constituția vietnameză la articolul 69, precum și în Convenția europeană a drepturilor omului la articolele 9, 10 și 11;

8.  subliniază potențialul progresist, creator și catalizator al internetului deschis și al TIC pentru consolidarea comunității, pentru societatea civilă și pentru dezvoltarea economică, socială, științifică, culturală și politică globală; subliniază, prin urmare, importanța din punct de vedere economic, social și al drepturilor omului a accesului nerestricționat la internet gratuit și deschis;

9.  salută decizia autorităților vietnameze de a elimina regimul de vize pentru cetățenii din cinci țări europene și consideră că această decizie va stimula o cooperare mai intensă în sectorul turismului;

10.  salută „planul general” anunțat de prim-ministrul vietnamez pentru punerea în aplicare a recomandărilor conținute în evaluarea periodică universală (EPU) a CDO, precum și strategia de reforme judiciare care ar trebui încheiată până în 2020;

11.  salută majorarea bugetului alocat pentru asistența oficială pentru dezvoltare (AOD) acordată de UE Vietnamului la 400 de milioane de euro în perioada 2014-2020; îndeamnă Comisia să investească în creșterea vizibilității activităților și sprijinului UE pentru Vietnam, pentru a maximiza potențialul strategic al acestor resurse;

12.  încurajează UE să continue sprijinul pentru dezvoltarea capacităților Vietnamului de promovare a respectului pentru buna guvernare și statul de drept și salută importanța pe care o acordă cooperarea UE, printre altele, reformelor în administrația publică, inclusiv impozitării, care constituie un element esențial pentru asigurarea maximizării capacității de generare a venitului intern, pentru combaterea evaziunii fiscale și a corupției și pentru dezvoltarea științei și tehnologiei, transportului și planificării urbane și regionale;

13.  invită Parlamentul European și Comisia să evalueze, în strânsă colaborare, orice încălcări ale drepturilor omului, în scopul garantării unui control democratic adecvat al aplicării acordului global de parteneriat și cooperare; invită Comisia să asigure transmiterea simultană, la timp și adecvată a documentelor relevante către Parlamentul European;

14.  salută încheierea negocierilor privind ALS; este ferm convins că Acordul global de parteneriat și cooperare și ALS dintre UE și Vietnam trebuie să contribuie la întărirea drepturilor omului în Vietnam;;

15.  salută includerea în viitorul ALS a unui capitol privind comerțul și dezvoltarea durabilă, a unor angajamente de respectare a standardelor fundamentale de muncă și a convențiilor OIM, precum și respectarea drepturilor fundamentale ale lucrătorilor de către ambele părți, angajamente care vor sprijini conservarea și gestionarea durabilă a resurselor naturale, acordând o atenție deosebită responsabilității sociale a întreprinderilor și sistemelor de comerț echitabil și etic;

16.  invită Înaltul Reprezentant/vicepreședintele Comisiei să răspundă așteptărilor generate de noul acord și să se asigure că politicile UE și ale statelor sale membre, adoptate în contextul implementării APC și a viitorului ALS cu Vietnam, contribuie la promovarea respectării drepturilor omului, a statului de drept și a bunei guvernări; solicită consolidarea capacităților pentru soluționarea unui număr mai mare de reclamații prezentate de persoanele și comunitățile afectate, în temeiul articolului 35 din Acordul global de parteneriat și cooperare; invită guvernul vietnamez să consolideze implicarea societății civile, prin participarea asociațiilor și a ONG-urilor la dezvoltarea politică, economică și socială a țării;

17.  solicită guvernului vietnamez să realizeze progrese concrete privind punerea în aplicare a recomandărilor formulate de EPU a CDO, începând cu crearea unei instituții naționale independente de apărare a drepturilor omului; îndeamnă Comisia să îi furnizeze Vietnamului sprijin pentru consolidarea capacităților necesare; salută finanțarea UE prin intermediul Instrumentului european pentru democrație și drepturile omului și îndeamnă la continuarea acestor inițiative în vederea sprijinirii eforturilor guvernului;

18.  invită cel de-al 12-lea Congres al Partidului Comunist Vietnamez, având în vedere alegerile din 2016, să permită o mai bună participare a cetățenilor la funcționarea democratică a statului, în special prin facilitarea creării de partide de opoziție, mișcări ale societății civile și ONG-uri;

19.  deplânge faptul că, potrivit estimărilor, peste 500 de deținuți sunt condamnați la moarte; invită guvernul vietnamez să instituie fără întârziere un moratoriu privind execuțiile și să adopte măsuri legislative corespunzătoare pentru abolirea pedepsei capitale și, deși salută deschiderile sistemului, regretă totuși detenția activiștilor pentru drepturile omului; salută, în acest sens, voința guvernului de a reduce numărul crimelor pasibile de pedeapsa cu moartea și invită guvernul să fie transparent și să anunțe dacă este probabil ca execuțiile să mai fie puse în aplicare și, în caz afirmativ, pe baza căror acuzații;

20.  reamintește importanța dialogului dintre UE și Vietnam cu privire la drepturile omului, ca instrument esențial care să se utilizeze într-un mod pragmatic și eficient pentru a sprijini și încuraja Vietnamul în punerea în aplicare a reformelor necesare;

21.  îndeamnă Vietnamul să ratifice Statutul de la Roma al Curții Penale Internaționale;

22.  ia act de faptul că industria de îmbrăcăminte și textile, care asigură locuri de muncă pentru mai mult de două milioane de persoane, este cel mai mare sector de export al Vietnamului și își exprimă îngrijorarea cu privire la lipsa unor mecanisme care să permită lucrătorilor să își apere drepturile; subliniază semnalul pozitiv care s-ar transmite prin ratificarea de către autoritățile vietnameze a Convenției nr. 87 a Organizației Internaționale a Muncii privind libertatea sindicală și apărarea dreptului sindical și a Convenției nr. 98 privind dreptul de organizare și negociere colectivă;

23.  invită autoritățile să nu reprime exercitarea pașnică a dreptului la libertatea de exprimare, de întrunire și de asociere; susține, în acest context, revizuirea Codului penal, în special articolele 79, 87, 88 și 258; constată amnistia acordată recent unui număr de peste 18 000 de deținuți și regretă faptul că aceasta nu a vizat și prizonierii politici; este în continuare preocupat cu privire la cei circa 60 de deținuți de conștiință, inclusiv apărători ai drepturilor omului, jurnaliști, bloggeri, precum și activiști în domeniul drepturilor funciare, lucrători și activiști pentru protecția mediului deținuți în închisorile din Vietnam, condamnați în urma unor procese sumare pentru diverse tipuri de infracțiuni privind, în special, libertatea de exprimare și infracțiuni împotriva statului și solicită eliberarea acestora; încurajează reformele din sistemul de justiție penală, în special Codul de procedură penală, inclusiv clauzele care incriminează activități pașnice pe motive de securitate națională; solicită autorităților să instituie un sistem independent de justiție penală;

24.  solicită respectarea libertății religioase și stoparea discriminării și reprimării minorităților etnice și religioase, inclusiv a hărțuirii, a supravegherii, a intimidării, a detenției, a arestării la domiciliu, a agresiunii fizice și a interdicțiilor de călătorie împotriva creștinilor, a budiștilor, a adepților religiilor Hoa Hao și Cao Dai și, în special, a persecutării comunităților religioase, cum ar fi Biserica Budistă Unificată a Vietnamului, precum și creștinii montagnarzi și budiștii khmeri krom; solicită punerea în aplicare a unor reforme pentru a îmbunătăți situația socio-economică a minorităților etnice și religioase; solicită revizuirea legislației care reglementează înregistrarea grupurilor religioase; reamintește destinul tragic al venerabilului Thich Quang Do, dizident budist în vârstă de 87 de ani, care a fost în arest la domiciliu la mânăstire pentru mai mult de 30 de ani fără să fi fost inculpat și își reînnoiește solicitarea privind eliberarea lui;

25.  solicită o reformă urgentă a sistemului judiciar pentru a se garanta aplicarea standardelor internaționale în materie de proces echitabil, așa cum se prevede în articolul 10 din Declarația universală a drepturilor omului;

26.  își exprimă îngrijorarea cu privire la faptul că Vietnamul este una dintre țările din care provin cele mai multe victime ale traficului de ființe umane și cu privire la informațiile despre numărul mare de copii, în special băieți, care nu sunt protejați prin lege împotriva abuzului sexual, devenind victime ale prostituției infantile, traficului sau maltratării; îndeamnă Vietnamul să elaboreze o legislație fermă și eficace de protecție a tuturor copiilor, indiferent de sex; invită Comisia să sprijine Vietnamul să își consolideze capacitățile în domeniul politicilor de migrație și al combaterii traficului de ființe umane și a crimei organizate, inclusiv în contextul politicilor sale în materie de forță de muncă și de migrație; este îngrijorat, de asemenea, cu privire la informațiile despre exploatarea de vietnamezi, victime ale traficului de ființe umane, inclusiv minori, în statele membre; invită Comisia să se asigure de urgență că dispozițiile fundamentale privind protecția stabilite în cadrul Strategiei UE în vederea eradicării traficului de persoane sunt puse pe deplin în aplicare; încurajează guvernul vietnamez și Comisia să aibă în vedere crearea unui subcomitet sau a unui grup de lucru specializat în domeniul traficului de ființe umane în cadrul Acordului global de parteneriat și cooperare;

27.  subliniază provocările socio-economice cu care se confruntă Vietnamul în ceea ce privește populația sa tânără și creșterea migrației interne către orașe;

28.  salută adoptarea în 2013 a legii funciare modificate, dar rămâne profund preocupat de abuzurile împotriva drepturilor de proprietate, de evacuările forțate și de confiscarea terenurilor de către stat în vederea unor proiecte de dezvoltare, care a dus la deposedarea a sute de mii de agricultori de terenurile lor; face apel la guvern să pună capăt confiscării terenurilor și să instituie mecanisme adecvate de soluționare a plângerilor;

29.  salută angajamentele juridice importante ale autorităților vietnameze de a promova egalitatea de gen și de a combate discriminarea, însă își exprimă îngrijorarea că violența domestică, traficul de femei și copii, problema tot mai gravă a HIV/SIDA în rândul femeilor și încălcările drepturilor sexuale și reproductive rămân în continuare probleme grave; îndeamnă guvernul vietnamez să continue reformele privind registrul civil și să elimine practicile discriminatorii legate uneori de particularitățile „Hộ khẩu” (livretul de familie), care împiedică înregistrarea multor familii, îndeosebi a copiilor, și accesul acestora la educație și la servicii sociale;

30.  felicită Vietnamul pentru rolul său de lider în Asia în ceea ce privește dezvoltarea drepturilor persoanelor LGBTI, în special pentru legea adoptată recent privind căsătoria și familia, care permite ceremoniile de căsătorie între persoane de același sex;

31.  împărtășește preocupările guvernului vietnamez legate de corupție, care reprezintă una dintre principalele provocări ale Vietnamului; solicită o examinare mai atentă a situațiilor în care cetățenii care denunță corupția sunt urmăriți de autorități; îndeamnă autoritățile vietnameze să investigheze temeinic abuzurile împotriva jurnaliștilor, a bloggerilor și a persoanelor care semnalează nereguli; regretă, de asemenea, utilizarea neadecvată de către guvernul vietnamez a articolului 258 din Codul penal privind „abuzul de libertăți democratice” - în temeiul căruia se pot aplica pedepse de până la șapte ani de închisoare; constată că numai câteva cazuri au fost urmărite cu succes în justiție, în ciuda legislației împotriva corupției, și solicită guvernului să asigure o mai bună aplicare a acesteia;

32.  invită autoritățile vietnameze să depună mai multe eforturi pentru combaterea corupției, în vederea transmiterii unui semnal pozitiv către investitorii străini; ia act de faptul că infrastructura juridică deficitară și sistemul corupt determină o imprevizibilitate în domeniul financiar și reprezintă un obstacol major pentru operațiunile de investiții și comerciale;

33.  își exprimă profunda îngrijorare cu privire la daunele aduse mediului în Vietnam, în special poluarea, despăduririle, activitățile de extracție nesustenabile care distrug regiuni întregi și căile navigabile și care perturbă modul de viață al comunităților locale, precum și cu privire la activitățile întreprinderilor vietnameze în străinătate, care contribuie la degradarea mediului și la confiscarea terenurilor;

34.  îndeamnă guvernul vietnamez să introducă măsuri care să garanteze aplicarea efectivă a legislației privind protecția mediului și a biodiversității, îndeosebi împotriva efectelor negative ale despăduririlor și ale extragerii de materii prime, stabilind obiective clare, cu termene precise și bazate pe rezultate în fiecare dintre aceste domenii; invită Comisia să îi furnizeze Vietnamului sprijinul necesar pentru consolidarea capacităților în acest scop;

35.  subliniază necesitatea ca Comisia fluviului Mekong să realizeze consultări prealabile aprofundate și evaluări de impact cuprinzătoare în materie de mediu, pescuit, mijloace de trai și chestiuni transfrontaliere ale planurilor de dezvoltare a energiei hidroelectrice pe cursul principal al fluviului Mekong;

36.  constată că Ministerul resurselor naturale și al mediului a adoptat o strategie de adaptare la schimbările climatice; subliniază implicarea Vietnamului în dezvoltarea biomasei și a energiei solare și salută atenția deosebită acordată dezvoltării energetice sustenabile în pachetul de ajutor al UE (2014-2020);

37.  invită Comisia și statele membre să ia în considerare, având în vedere consecințele războiului din Vietnam asupra sănătății și mediului, crearea unui fond de sprijin pentru victime și pentru veteranii de război și să intensifice acțiunile, prin trimiterea de misiuni specializate, pentru decontaminarea de substanțe nocive și pentru deminarea teritoriilor care continuă să facă victime, deși au trecut deja 40 de ani de la încheierea conflictului;

38.  invită guvernul să își reanalizeze decizia privind construirea și punerea în funcțiune a primei centrale nucleare a Vietnamului, amplasată la Ninh;

39.  salută faptul că Vietnamul a adoptat măsuri specifice pentru a dezvolta cunoștințele și cercetarea în domeniul științei și al tehnologiei, pentru a remedia deficiențele din învățământul superior, pentru a atrage cetățeni vietnamezi plecați în străinătate și pentru a coopera cu instituții academice europene și americane care să contribuie la acest proces;

40.  invită China și țările învecinate implicate, inclusiv Vietnamul, să își intensifice eforturile pentru a diminua tensiunile privind zonele disputate în Marea Chinei de Sud; consideră că această situație pune în pericol interesele majore ale UE în regiune, inclusiv în privința securității mondiale și a libertății navigației pe rutele maritime majore, care sunt vitale pentru comerțul UE; subliniază necesitatea abordării pașnice a disputelor, prin consolidarea încrederii, discuții bilaterale și regionale și pe baza legislației internaționale, inclusiv dreptul mării și mediere realizată de organisme internaționale imparțiale, precum UNCLOS; reamintește importanța creării unor soluții de cooperare care să includă toate părțile; îndeamnă Comisia și Înaltul Reprezentant/vicepreședintele Comisiei să monitorizeze activ situația și să sprijine o soluție pentru litigiu în conformitate cu dreptul internațional; salută declarația comună din aprilie 2015 a liderilor chinezi și vietnamezi, care s-au angajat în favoarea soluționării pașnice a litigiilor legate de insule;

41.  salută rolul ASEAN în gestionarea în mod pașnic a litigiilor, în special prin încercarea de a crea un cod de conduită regional;

42.  solicită o consolidare a cooperării parlamentare, precum și a rolului Parlamentului și al reuniunilor interparlamentare ca mijloc de monitorizare a punerii în aplicare a Acordului global de parteneriat și cooperare;

43.  consideră că Acordul global de parteneriat și cooperare cu Vietnamul reprezintă o oportunitate pentru UE de a-și consolida poziția în Asia și de a avea juca un rol mai important în regiune; subliniază faptul că acest acord reprezintă, de asemenea, o șansă pentru UE de a-și promova obiectivele privind pacea, statul de drept, democrația și drepturile omului, siguranța maritimă și partajarea resurselor;

44.  subliniază că, în conformitate cu articolul 218 alineatul (10) din TFUE, Parlamentul trebuie să fie informat de îndată și pe deplin pe parcursul tuturor etapelor procedurii referitoare la Acordul global de parteneriat și cooperare; insistă asupra faptului că acesta ar trebui să includă informarea pe larg, în scris, a Parlamentului cu privire la obiectivele urmărite prin acțiunile și pozițiile UE, îndeosebi în ceea ce privește evoluția situației drepturilor omului, a libertății de exprimare și a statului de drept în țară; subliniază, de asemenea, rolul fundamental jucat de către punctele focale din cadrul Delegației UE în monitorizarea drepturilor omului în această țară;

45.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, Serviciului European de Acțiune Externă, guvernelor și parlamentelor statelor membre, precum și guvernului și parlamentului din Vietnam.

(1) Texte adoptate la acea dată, P8_TA(2015)0467.
(2) JO L 136, 7.6.1996, p. 28.
(3) JO L 144, 10.6.1980, p. 1.
(4) JO L 117, 5.5.1999, p. 31.
(5) JO C 175 E, 10.7.2008, p. 615.
(6) JO C 15 E, 21.1.2010, p. 58.
(7) JO C 285 E, 21.10.2010, p. 76.
(8) Texte adoptate, P7_TA(2013)0189.
(9) Texte adoptate, P7_TA(2014)0022.
(10) Texte adoptate, P7_TA(2014)0458.
(11) Texte adoptate, P7_TA(2012)0470.
(12) Texte adoptate, P7_TA(2013)0274.
(13) Texte adoptate, P8_TA(2015)0288.

Notă juridică