Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2015/2936(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : B8-1347/2015

Előterjesztett szövegek :

B8-1347/2015

Viták :

PV 15/12/2015 - 3
CRE 15/12/2015 - 3

Szavazatok :

A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2015)0469

Elfogadott szövegek
PDF 326kWORD 71k
2015. december 17., Csütörtök - Strasbourg Végleges kiadás
Az európai gazdasági és monetáris unió kiteljesítése
P8_TA(2015)0469B8-1347/2015

Az Európai Parlament 2015. december 17-i állásfoglalása az európai gazdasági és monetáris unió kiteljesítéséről (2015/2936(RSP))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

–  tekintettel a Bizottság „Lépések a gazdasági és monetáris unió kiteljesítése felé” című 2015. október 21-i bizottsági közleményére (COM(2015)0600),

–  tekintettel a független tanácsadó Európai Költségvetési Tanács létrehozásáról szóló 2015. október 21-i bizottsági határozatra (C(2015)8000),

–  tekintettel a Bizottságnak az euróövezeti nemzeti versenyképességi testületek létrehozására vonatkozó tanácsi ajánlásra vonatkozó 2015. október 21-i ajánlására (COM(2015)0601),

–  tekintettel a Bizottság „Menetrend az euróövezet nemzetközi fórumokon való egységesebb külső képviseletének megteremtéséhez” című 2015. október 21-i közleményére (COM(2015)0602),

–  tekintettel a Bizottságnak az euróövezet Nemzetközi Valutaalapban való egységes képviseletének fokozatos megteremtésére irányuló intézkedések meghatározásáról szóló tanácsi határozatra vonatkozó 2015. október 21-i javaslatára (COM(2015)0603),

–  tekintettel az európai gazdasági és monetáris unió megvalósításáról szóló jelentésre („az öt elnök jelentése”),

–  tekintettel „A gazdasági kormányzás keretének felülvizsgálata: mérleg és főbb kérdések” című, 2015. június 24-i állásfoglalására(1),

–  tekintettel az 1173/2011/EU(2), az 1174/2011/EU(3), az 1175/2011/EU(4), az 1176/2011/EU(5) és az 1177/2011/EU rendeletre(6), a 2011/85/EU(7) irányelvre, valamint a 472/2013/EU(8) és a 473/2013/EU(9) rendelete (a „hatos csomag” és a „kettes csomag”),

–  tekintettel a betétbiztosítási rendszerekről szóló 2014/49/EU irányelvre(10),

–  tekintettel az európai gazdasági és monetáris unió megvalósításáról a Bizottsághoz intézett kérdésre (O-000152/2015 – B8-1113/2015),

–  tekintettel eljárási szabályzata 128. cikkének (5) bekezdésére és 123. cikkének (2) bekezdésére,

A.  mivel az öt elnök jelentése az európai gazdasági és monetáris unió megvalósításáról konkrét javaslatokat fogalmazott meg a kérdésben;

B.  mivel „A gazdasági kormányzás keretének felülvizsgálata: mérleg és főbb kérdések” című állásfoglalása hangsúlyozza, hogy jelentős és gyors előrelépésre van szükség az euróövezet megerősítése terén;

C.  mivel a Bizottság az öt elnök jelentésében vázolt menetrend első lépéseként 2015. október 21-én egy csomagot tett közzé, amely a gazdasági és monetáris unió (GMU) megvalósítását célzó lépéseket tartalmazott, és amely két közleményből, egy tanácsi ajánlásra irányuló ajánlásból, egy tanácsi határozatra irányuló javaslatból és egy bizottsági határozatból állt;

Általános értékelés

1.  tudomásul veszi a Bizottság javaslatát a GMU megerősítésére vonatkozóan, és – elismerve, hogy ezzel sikerült több lépést is tenni a helyes irányba – megjegyzi, hogy további erőfeszítésekre lesz szükség az euróövezet intézményrendszerében jelenleg fennálló hiányosságok megszüntetése érdekében;

2.  összhangban „A gazdasági kormányzás keretének felülvizsgálata: mérleg és főbb kérdések” című állásfoglalásában foglaltakkal, ragaszkodik a hatos és a kettes csomag rendelkezéseinek végrehajtásához, hangsúlyozva egyúttal, hogy a meglévő szerződések és eszközök lehetővé tennék a GMU megvalósításához szükséges fennmaradó intézkedések némelyikének megtételét;

3.  sajnálja, hogy a Bizottság által közzétett csomag nem hagy kellő teret a parlamenti ellenőrzésre és az európai szintű vitára, amely azonban szükséges a GMU keretében hozott döntések demokratikus számonkérhetőségének biztosításához, és következésképp annak biztosításához, hogy a polgárok úgy érezzék, van ráhatásuk az euróövezet gazdasági kormányzására;

4.  kéri a Bizottságot, hogy – az öt elnök jelentésében foglaltakkal összhangban – időben konzultáljon a Parlamenttel a GMU reformjának 1. és 2. szakasza közötti átmenetről szóló fehér könyv előkészítése keretében;

Az európai szemeszter

5.  sürgeti a Bizottságot, hogy az öt elnök jelentésében előírtak szerint indítson tárgyalásokat a Parlament, a Tanács és az eurócsoport részvételével az európai gazdasági kormányzást érintő intézményközi megállapodásról, amely magában foglalja az európai szemesztert és a makrogazdasági kiigazítási program végrehajtásának ellenőrzését; kitart amellett, hogy e megállapodásnak biztosítania kéne – a szerződések keretében –, hogy az európai szemeszter struktúrája lehetővé tegye a folyamat érdemi és rendszeres parlamenti ellenőrzését, különösen az euróövezetre vonatkozó ajánlások tekintetében;

Az Európai Költségvetési Tanács és nemzeti versenyképességi testületek

6.  sajnálatosnak tartja a Bizottság azon döntését, hogy a nemzeti versenyképességi testületekkel kapcsolatos döntések meghozatalakor nem a rendes jogalkotási eljárást alkalmazza, és kéri a Bizottságot, hogy erről terjesszen elő jogalkotási javaslatot;

7.  szükségesnek tartja az Európai Költségvetési Tanács mint a Bizottság tanácsadó testülete Parlament általi elszámoltathatóságának biztosítását, és ezzel összefüggésben azt, hogy annak értékelései nyilvánosak és átláthatók legyenek;

Az euróövezet külső képviselete

8.  kéri a Bizottságtól annak biztosítását, hogy az euróövezet nemzetközi képviseletét vonják a Parlament demokratikus ellenőrzése alá;

o
o   o

9.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak.

(1) Elfogadott szövegek, P8_TA(2015)0238.
(2) HL L 306., 2011.11.23., 1. o.
(3) HL L 306., 2011.11.23., 8. o.
(4) HL L 306., 2011.11.23., 12. o.
(5) HL L 306., 2011.11.23., 25. o.
(6) HL L 306., 2011.11.23., 33. o.
(7) HL L 306., 2011.11.23., 41. o.
(8) HL L 140., 2013.5.27., 1. o.
(9) HL L 140., 2013.5.27., 11. o.
(10) HL L 173., 2014.6.12., 149. o.

Jogi nyilatkozat