Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2015/2979(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B8-1362/2015

Разисквания :

Гласувания :

PV 17/12/2015 - 9.10
CRE 17/12/2015 - 9.10
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2015)0471

Приети текстове
PDF 457kWORD 70k
Четвъртък, 17 декември 2015 г. - Страсбург Окончателна версия
20-а годишнина от подписването на Дейтънското мирно споразумение
P8_TA(2015)0471RC-B8-1362/2015

Резолюция на Европейския парламент от 17 декември 2015 г. относно 20-ата годишнина от Дейтънското мирно споразумение (2015/2979(RSP))

Европейският парламент,

—  като взе предвид Дейтънското мирно споразумение, неговата обща рамка и дванадесетте приложения към него,

—  като взе предвид своите резолюции от 7 юли 2005 г.(1), от 15 януари 2009 г.(2) и от 9 юли 2015 г.(3) относно Сребреница,

—  като взе предвид становището на Венецианската комисия от 11 март 2005 г. относно конституционното положение в Босна и Херцеговина,

—  като взе предвид член 123, параграфи 2 и 4 от своя правилник,

A.  като има предвид, че Дейтънското мирно споразумение беше подписано на 14 декември 1995 г. в Париж и сложи край на най-кървавата война в Европа след Втората световна война;

Б.  като има предвид, че Споразумението прекрати войната, но не успя да създаде функционираща и самостоятелна държава, и като има предвид, че институционалната структура на страната е твърде сложна и се е оказала неефективна;

1.  Отново подчертава значението на подписването на Дейтънското мирно споразумение, припомня всички трагични жертви на войната в Босна и Херцеговина и изразява искрените си съболезнования на семействата на тези, които са загубили живота си;

2.  Отбелязва със съжаление, че 20 години след края на войната и създаването на общо рамково споразумение, в което се очертават основните аспекти на установяването на мир и бъдещият облик на страната, поредицата от правителства не са успели да изградят напълно функционираща и самостоятелна държава;

3.  Приветства постигнатите резултати по отношение на завръщането на бежанци и вътрешно разселени лица, реконструкцията и реституцията на имоти съобразно с разпоредбите на приложение VII към Дейтънското споразумение; настоява, че е необходимо пълно прилагане на приложението и свързаните с него стратегии, за да се гарантира устойчиво връщане и също така справедливи, всеобхватни и трайни решения за вътрешно разселените лица, бежанците и другите лица, засегнати от войната; във връзка с това подчертава необходимостта от устойчиво завръщане на хървати, бошняци и други в Република Сръбска; подчертава необходимостта от постигане на напредък в подобряването на социално-икономическата интеграция на онези, които са се завърнали; призовава да се осигури по-добра координация на усилията на всички равнища и да се обръща повече внимание на най-уязвимите разселени лица, включително ромите и жените жертви на насилие; отбелязва със съжаление, че според Международния комитет на Червения кръст все още има 7000 безследно изчезнали лица, чиято съдба остава неизвестна;

4.  Признава положителните промени в Босна и Херцеговина през последните 20 години, превърнала се от разкъсана и възстановяваща се от войната страна в държава, която се стреми към членство в Европейския съюз;

5.  Потвърждава ангажираността на ЕС с европейската перспектива и по-нататъшния процес на присъединяване на Босна и Херцеговина и на всички държави от Западните Балкани; счита, че регионалното сътрудничество и процесът на европейска интеграция са най-добрият начин за насърчаване на помирението и за преодоляване на омразата и разделенията;

6.  Призовава органите на властта да използват 20-ата годишнина от Дейтънското мирно споразумение като стимул за отбелязване на напредък по отношение на необходимите реформи—особено с оглед на предстоящата молба на Босна и Херцеговина за членство в ЕС; припомня, че действията в отговор на социално-икономическите потребности на гражданите трябва да бъдат приоритет, както и създаването на ефективен механизъм за координиране на въпросите, свързани с ЕС; отново заявява, че също така е от решаващо значение да се продължи успоредно с това с конституционните и политическите реформи и демократизацията на политическата система, което ще позволи да се поеме по пътя към осигуряване на истинско равенство и демократично представителство на трите съставни народности и на всички граждани на държавата; подчертава, че всички граждани на Босна и Херцеговина трябва да имат еднакви възможности да бъдат избирани на всички равнища на вземане на политически решения;

7.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, правителствата на държавите членки, правителството и парламента на Босна и Херцеговина и нейните административни единици, както и на правителствата и парламентите на държавите от Западните Балкани.

(1) OВ C 157 E, 6.7.2006 г., стp. 468.
(2) OВ C 46 E, 24.2.2010 г., стp. 111.
(3) Приети текстове, P8_TA(2015)0276.

Правна информация