Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Vastuvõetud tekstid
Teisipäev, 19. mai 2015 - StrasbourgLõplik väljaanne
 Šveitsi Konföderatsiooniga sõlmitud lepingus sätestatud kaitsemeetmed ***I
 Tingimusjuurdepääsul põhinevate või seda sisaldavate teenuste õiguskaitse Euroopa konventsioon ***
 Viktor Uspaskichi parlamendiliikme puutumatuse äravõtmise taotlus
 Jérôme Lavrilleux' parlamendiliikme puutumatuse äravõtmise taotlus
 Janusz Korwin-Mikke parlamendiliikme puutumatuse äravõtmise taotlus
 Theodoros Zagorakise parlamendiliikme puutumatuse äravõtmise taotlus
 Finantsinstrumentide ja -lepingute puhul võrdlusalustena kasutatavad indeksid ***I
 Arengu rahastamine
 Ohutumad tervishoiuteenused Euroopas
 VKEde säästva kasvu võimalused
Tekstid
Lõplik väljaanne (415 kb)
Õigusalane teave