Předchozí 
 Další 
PVTACRE
Přijaté texty
Středa, 20. května 2015 - ŠtrasburkKonečné znění
 Nevyslovení námitky k aktu v přenesené pravomoci: Podpora pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova
 Dohoda o obchodu, rozvoji a spolupráci s Jihoafrickou republikou (protokol s ohledem na přistoupení Chorvatska) ***
 Předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu ***II
 Informace doprovázející převody peněžních prostředků ***II
 Insolvenční řízení ***II
 Systém Unie pro autocertifikaci dovozců některých nerostných surovin a kovů pocházejících z oblastí postižených konflikty a vysoce rizikových oblastí ***I
 Námitka k aktu v přenesené pravomoci: výjimka pro použití kadmia v systémech osvětlení a vizualizace
 Námitka k aktu v přenesené pravomoci: Osvědčení pro dovoz ethanolu zemědělského původu
 Mateřská dovolená
 Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením
 Vypuknutí nákazy způsobené bakterií Xylella fastidiosa postihující olivovníky
Texty
Konečné znění (137 kb)
Právní upozornění