Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Τετάρτη 10 Ιουνίου 2015 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση
 Σύναψη της τροποποίησης της Ντόχα στο πρωτόκολλο του Κιότο ***
 Συμφωνία ΕΕ-Ισλανδίας όσον αφορά τη συμμετοχή της Ισλανδίας στη δεύτερη περίοδο δέσμευσης του Πρωτοκόλλου του Κιότο ***
 Προσχώρηση της Κροατίας στη Σύμβαση για αμοιβαία δικαστική συνδρομή επί ποινικών υποθέσεων *
 Προσχώρηση της Κροατίας στη σύμβαση σχετικά με την καταπολέμηση της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης *
 Η κατάσταση των σχέσεων ΕΕ-Ρωσίας
 Ετήσια έκθεση της Επιτροπής Εποπτείας της OLAF για το 2014
 Κατάσταση στην Ουγγαρία
 Έκθεση προόδου του 2014 για την Τουρκία
Κείμενα
Οριστική έκδοση (240 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου