Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Vastuvõetud tekstid
Kolmapäev, 10. juuni 2015 - StrasbourgLõplik väljaanne
 Kyoto protokolli Doha muudatuse ratifitseerimine ***
 ELi ja Islandi leping Islandi osalemise kohta Kyoto protokolli teisel kohustusperioodil ***
 Horvaatia ühinemine vastastikust õigusabi kriminaalasjades käsitleva konventsiooniga *
 Horvaatia ühinemine Euroopa ühenduste ametnike või ELi liikmesriikide ametnikega seotud korruptsiooni vastast võitlust käsitleva konventsiooniga *
 ELi ja Venemaa suhete seis
 OLAFi järelevalvekomitee 2014. aasta aruanne
 Olukord Ungaris
 Türgi 2014. aasta eduaruanne
Tekstid
Lõplik väljaanne (126 kb)
Õigusalane teave