Înapoi 
 Înainte 
PVTACRE
Texte adoptate
Miercuri, 10 iunie 2015 - StrasbourgEdiţie definitivă
 Adoptarea Amendamentului de la Doha la Protocolul de la Kyoto ***
 Acordul dintre UE și Islanda cu privire la participarea Islandei în cea de a doua perioadă de angajament din cadrul Protocolului de la Kyoto ***
 Aderarea Croației la Convenția cu privire la asistența judiciară reciprocă în materie penală *
 Aderarea Croației la Convenția cu privire la combaterea actelor de corupție care implică funcționari ai CE sau funcționari ai statelor membre ale UE *
 Stadiul actual al relațiilor UE-Rusia
 Raportul anual al Comitetului de supraveghere a OLAF pe 2014
 Situația din Ungaria
 Raportul pe 2014 privind progresele înregistrate de Turcia
Texte
Ediţie definitivă (140 kb)
Notă juridică