Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Antagna texter
Onsdagen den 10 juni 2015 - StrasbourgSlutlig utgåva
 Ingående av Dohaändringen av Kyotoprotokollet ***
 Avtalet mellan EU och Island om Islands deltagande under den andra åtagandeperioden enligt Kyotoprotokollet ***
 Kroatiens anslutning till konventionen om ömsesidig rättslig hjälp i brottmål *
 Kroatiens anslutning till konventionen om kamp mot korruption som tjänstemän i Europeiska gemenskaperna eller Europeiska unionens medlemsstater är delaktiga i *
 Läget avseende förbindelserna mellan EU och Ryssland
 Den årliga rapporten 2014 från Olafs övervakningskommitté
 Situationen i Ungern
 2014 års lägesrapport om Turkiet
Texter
Slutlig utgåva (134 kb)
Rättsligt meddelande