Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Τετάρτη 24 Ιουνίου 2015 - ΒρυξέλλεςΟριστική έκδοση
 Αίτηση άρσης της ασυλίας του Σωτηρίου Ζαριανόπουλου
 Αίτηση άρσης της ασυλίας του Udo Voigt
 Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων ***I
 Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση: αίτηση EGF/2015/000 TA 2015 — Τεχνική βοήθεια με πρωτοβουλία της Επιτροπής
 Επανεξέταση του σχεδίου οικονομικής διακυβέρνησης: ανασκόπηση και προκλήσεις
Κείμενα
Οριστική έκδοση (149 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου