Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Vastuvõetud tekstid
Kolmapäev, 24. juuni 2015 - BrüsselLõplik väljaanne
 Sotirios Zarianopoulose puutumatuse äravõtmise taotlus
 Udo Voigti puutumatuse äravõtmise taotlus
 Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fond ***I
 Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine: EGF/2015/000 TA 2015 – Tehniline abi komisjoni algatusel
 Majanduse juhtimise raamistiku läbivaatamine: ülevaade ja probleemid
Tekstid
Lõplik väljaanne (79 kb)
Õigusalane teave