Předchozí 
 Další 
PVTACRE
Přijaté texty
Středa, 8. července 2015 - ŠtrasburkKonečné znění
 Jednání o transatlantickém partnerství v oblasti obchodu a investic (TTIP)
 Dohoda o stabilizaci a přidružení s Bývalou jugoslávskou republikou Makedonie (protokol, který zohledňuje přistoupení Chorvatska) ***
 Protokol k Dohodě o stabilizaci a přidružení se Srbskem s ohledem na přistoupení Chorvatska k EU ***
 Vědeckotechnická spolupráce s Indií: obnovení platnosti dohody ***
 Vědecká a technologická spolupráce s Faerskými ostrovy: Horizont 2020 ***
 Dlouhodobé zapojení akcionářů a výkaz o správě a řízení společnosti ***I
 Rezerva tržní stability pro systém Unie pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů ***I
 Námořníci ***I
 Dohoda o vědeckotechnické spolupráci se Švýcarskem: Horizont 2020 a činnosti projektu ITER ***
 Hlavní směry politik zaměstnanosti členských států *
 Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci: žádost EGF/2015/001 FI/Broadcom, Finsko
 Rozpočet na rok 2016 – mandát pro třístranná jednání
 Iniciativa zelené zaměstnanosti: Využít potenciál zeleného hospodářstvík tvorbě pracovních míst
 Vyhýbání se daňovým povinnostem a daňové úniky v rozvojových zemích
Texty
Konečné znění (559 kb)
Právní upozornění