Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Vedtagne tekster
Onsdag den 8. juli 2015 - StrasbourgEndelig udgave
 Forhandlingerne om det transatlantiske handels- og investeringspartnerskab (TTIP)
 Protokol til stabiliserings- og associeringsaftalen mellem EF og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien for at tage hensyn til Kroatiens tiltrædelse af EU ***
 Protokol til stabiliserings- og associeringsaftalen med Serbien for at tage hensyn til Kroatiens tiltrædelse af EU ***
 Videnskabeligt og teknologisk samarbejde med Indien: forlængelse af aftalen ***
 Videnskabeligt og teknologisk samarbejde med Færøerne: Horisont 2020 ***
 Tilskyndelse til langsigtet aktionærengagement og redegørelse for virksomhedsledelse ***I
 Markedsstabilitetsreserve for EU's emissionshandelssystem ***I
 Søfarende ***I
 Videnskabeligt og teknologisk samarbejde med Schweiz: Horisont 2020 og ITER-aktiviteterne ***
 Retningslinjer for medlemsstaternes beskæftigelsespolitikker *
 Mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen: ansøgning EGF/2015/001 FI/Broadcom – Finland
 Budget 2016 - mandatet med henblik på trepartsmødet
 Grønt beskæftigelsesinitiativ
 Skatteundgåelse og skatteunddragelse som udfordringer i udviklingslandene
Tekster
Endelig udgave (524 kb)
Juridisk meddelelse