Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Aangenomen teksten
Woensdag 8 juli 2015 - StraatsburgDefinitieve uitgave
 Onderhandelingen over het transatlantisch handels- en investeringspartnerschap (TTIP)
 Stabilisatie- en associatieovereenkomst met de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië (protocol om rekening te houden met de toetreding van Kroatië) ***
 Stabilisatie- en associatieovereenkomst met Servië (protocol om rekening te houden met de toetreding van Kroatië) ***
 Wetenschappelijke en technologische samenwerking met India: verlenging van de overeenkomst ***
 Wetenschappelijke en technologische samenwerking met de Faeröer: Horizon 2020 ***
 Langetermijnbetrokkenheid van aandeelhouders en de verklaring inzake corporate governance ***I
 Marktstabiliteitsreserve voor de EU-regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten ***I
 Zeevarenden ***I
 Wetenschappelijke en technologische samenwerking met Zwitserland: Horizon 2020 en ITER-activiteiten ***
 Richtsnoeren voor het werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten *
 Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering: aanvraag EGF/2015/001 FI/Broadcom – Finland
 Begroting 2016 - mandaat voor de trialoog
 Initiatief voor groene werkgelegenheid
 Belastingontwijking en belastingontduiking als problemen in ontwikkelingslanden
Teksten
Definitieve uitgave (560 kb)
Juridische mededeling