Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Vastuvõetud tekstid
Neljapäev, 9. juuli 2015 - StrasbourgLõplik väljaanne
 Ressursitõhusus: liikumine ringmajanduse suunas
 Radioaktiivse saastatuse lubatud piirmäärad tuumaavarii korral ***I
 Kapitaliturgude liidu loomine
 Euroopa julgeoleku tegevuskava
 Olukord Jeemenis
 Lähis-Ida ja Põhja-Aafrika piirkonna julgeolekuprobleemid ja poliitilise stabiilsuse väljavaated
 Euroopa naabruspoliitika läbivaatamine
 Autoriõigus ja sellega kaasnevate õiguste teatavate aspektide ühtlustamine
 Hinnang Euroopa demokraatia rahastu tegevusele
 Olukord Burundis
 Srebrenica mälestamine
 Vabaühendusi ja ametiühinguid käsitlevad seaduseelnõud Kambodžas
 Kongo Demokraatlik Vabariik, eelkõige seoses kahe kinnipeetava inimõiguslase Yves Makwambala ja Fred Bauma juhtumitega
 Bahrein, eriti seoses Nabeel Rajabi juhtumiga
 Kahe kristlasest kirikuõpetaja olukord Sudaanis
Tekstid
Lõplik väljaanne (481 kb)
Õigusalane teave