Prejšnje 
 Naslednje 
PVTACRE
Sprejeta besedila
Četrtek, 9. julij 2015 - StrasbourgKončna izdaja
 Učinkovita raba virov: prehod na krožno gospodarstvo
 Najvišje dovoljene stopnje radioaktivnega onesnaženja živil in krme po jedrski nesreči ***I
 Oblikovanje unije kapitalskih trgov
 Evropska agenda za varnost
 Razmere v Jemnu
 Varnostni izzivi na Bližnjem vzhodu in v severni Afriki ter obeti za politično stabilnost
 Pregled evropske sosedske politike
 Usklajevanje določenih vidikov avtorske in sorodnih pravic v informacijski družbi
 Ocena dejavnosti Evropske ustanove za demokracijo
 Razmere v Burundiju
 Spominska slovesnost v Srebrenici
 Kamboški osnutki zakonov za nevladne organizacije in sindikate
 Demokratična republika Kongo, zlasti primer dveh pridržanih aktivistov za človekove pravice, Yvesa Makwambale in Freda Bauma
 Bahrajn, zlasti primer Nabila Radžaba
 Stanje dveh krščanskih pastorjev v Sudanu
Besedila
Končna izdaja (474 kb)
Pravno obvestilo