Předchozí 
 Další 
PVTACRE
Přijaté texty
Úterý, 8. září 2015 - ŠtrasburkKonečné znění
 Úmluva MOP o nucené práci – sociální politika ***
 Žádost o zbavení Janusze Korwina-Mikkeho imunity
 Řádné používání celních a zemědělských předpisů ***II
 Obchodování s produkty z tuleňů ***I
 Klonování zvířat chovaných a rozmnožovaných pro hospodářské účely ***I
 Situace v oblasti základních práv v EU (2013–2014)
 Postupy a praxe slyšení komisařů – zkušenosti z průběhu slyšení v roce 2014
 Lidská práva a technologie: dopad systémů narušování a sledování na lidská práva ve třetích zemích
 Ochrana finančních zájmů Evropské unie: směrem ke kontrolám SZP založeným na plnění stanovených cílů
 Rodinné podniky v Evropě
 Využití potenciálu výzkumu a inovací v „modré ekonomice“ pro vytvoření pracovních příležitostí a růstu
 Podpora podnikání mladých lidí prostřednictvím vzdělávání a odborné přípravy
 Směrem k integrovanému přístupu ke kulturnímu dědictví pro Evropu
 Kroky v návaznosti na evropskou občanskou iniciativu Right2Water
Texty
Konečné znění (573 kb)
Právní upozornění