Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Vastuvõetud tekstid
Kolmapäev, 9. september 2015 - StrasbourgLõplik väljaanne
 Kirjalikult vastatavad küsimused (kodukorra artikli 130 lõike 3 tõlgendamine)
 Istungi katkestamine või lõpetamine (kodukorra artikli 191 tõlgendamine)
 Parlamentidevahelise delegatsiooni uus nimetus
 Kalandusalane partnerlusleping Guinea-Bissauga: kalapüügivõimalused ja rahaline toetus (nõusolek) ***
 Kalandusalane partnerlusleping Guinea-Bissauga: kalapüügivõimalused ja rahaline toetus (resolutsioon)
 Kalandusalane partnerlusleping Cabo Verdega: kalapüügivõimalused ja rahaline toetus (nõusolek) ***
 Kalandusalane partnerlusleping Cabo Verdega: kalapüügivõimalused ja rahaline toetus (resolutsioon)
 Kalandusalane partnerlusleping Madagaskariga: kalapüügivõimalused ja rahaline toetus ***
 Protokoll, millega muudetakse Maailma Kaubandusorganisatsiooni asutamist käsitlevat Marrakechi lepingut (nõusolek) ***
 Protokoll, millega muudetakse Maailma Kaubandusorganisatsiooni asutamist käsitlevat Marrakechi lepingut (kaubanduse lihtsustamise leping) (resolutsioon)
 Luba Austriale, Belgiale ja Poolale ratifitseerida konventsioon kaupade siseveetransporti käsitleva lepingu (CMNI) kohta või sellega ühineda ***
 Ajutised meetmed rahvusvahelise kaitse valdkonnas Itaalia ja Kreeka toetamiseks *
 ELi poliitika linnamõõde
 Investeerimine töökohtadesse ja majanduskasvu ning majandusliku, sotsiaalse ja territoriaalse ühtekuuluvuse edendamine liidus
 Hinnang aktiivsena vananemise ja põlvkondadevahelise solidaarsuse Euroopa aasta (2012) kohta
 2011. aasta transpordipoliitika valge raamatu rakendamine
 Naiste karjäär teaduses ja ülikoolides
 Hariduse abil tütarlaste mõjuvõimu suurendamine ELis
 Euroopa Majanduspiirkonna ja Šveitsi suhted ning siseturu täielikku rakendamist takistavad asjaolud
Tekstid
Lõplik väljaanne (438 kb)
Õigusalane teave