Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Aangenomen teksten
Woensdag 9 september 2015 - StraatsburgDefinitieve uitgave
 Vragen met verzoek om schriftelijk antwoord (interpretatie van artikel 130, lid 3, van het Reglement)
 Onderbreking of sluiting van de vergadering (interpretatie van artikel 191 van het Reglement)
 Benaming van een interparlementaire delegatie
 Partnerschapsovereenkomst inzake visserij met Guinee-Bissau: vangstmogelijkheden en financiële tegenprestatie (goedkeuring) ***
 Partnerschapsovereenkomst inzake visserij met Guinee-Bissau: vangstmogelijkheden en financiële tegenprestatie (resolutie)
 Partnerschapsovereenkomst inzake visserij met Kaapverdië: vangstmogelijkheden en financiële tegenprestatie (goedkeuring) ***
 Partnerschapsovereenkomst inzake visserij met Kaapverdië: vangstmogelijkheden en financiële tegenprestatie (resolutie)
 Partnerschapsovereenkomst inzake visserij met Madagaskar: vangstmogelijkheden en financiële tegenprestatie ***
 Protocol tot wijziging van de Overeenkomst van Marrakesh tot oprichting van de Wereldhandelsorganisatie (goedkeuring) ***
 Protocol tot wijziging van de Overeenkomst van Marrakesh tot oprichting van de Wereldhandelsorganisatie (resolutie)
 Machtiging van België, Oostenrijk en Polen om het Verdrag inzake de overeenkomst voor het vervoer van goederen over de binnenwateren (CMNI) te ratificeren of ertoe toe te treden***
 Voorlopige maatregelen op het gebied van internationale bescherming ten gunste van Italië en Griekenland *
 De stedelijke dimensie van EU-beleid
 Investeringen ter bevordering van banen en groei: bevordering van de economische, sociale en territoriale cohesie in de Unie
 Beoordeling van het Europees Jaar voor actief ouder worden en solidariteit tussen de generaties 2012
 Tenuitvoerlegging van het Witboek over vervoer uit 2011
 Loopbanen van vrouwen in de wetenschap en aan de universiteit
 Meisjes mondig maken door middel van onderwijs in de EU
 EER-Zwitserland: belemmeringen voor de volledige tenuitvoerlegging van de interne markt
Teksten
Definitieve uitgave (475 kb)
Juridische mededeling