Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Teksty przyjęte
Czwartek, 10 września 2015 r. - StrasburgWersja ostateczna
 Rosja, w szczególności sprawy Estona Kohvera, Ołeha Sencowa i Ołeksandra Kolczenki
 Angola
 Azerbejdżan
 Migracja i uchodźcy w Europie
 Rola UE w procesie pokojowym na Bliskim Wschodzie
 Sytuacja na Białorusi
 Przedsiębiorczość społeczna i innowacje społeczne w zwalczaniu bezrobocia
 Utworzenie konkurencyjnego rynku pracy w Unii XXI w.
 30. i 31. sprawozdanie roczne z kontroli stosowania prawa UE (2012–2013)
Teksty
Wersja ostateczna (259 kb)
Informacja prawna