Назад 
 Напред 
PVTACRE
Приети текстове
Сряда, 7 октомври 2015 г. - СтрасбургОкончателна версия
 Протокол към Евро-средиземноморското споразумение относно общите принципи на участие на Тунис в програми на Съюза ***
 Eвропейска процедура за искове с малък материален интерес и европейска заповед за плащане ***I
 Ограничаване на емисиите във въздуха на определени замърсители ***I
 Казеини и казеинати, предназначени за консумация от човека ***I
 Финансови правила, приложими за общия бюджет на Съюза ***I
Текстове
Окончателна версия (27 kb)
Правна информация