Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Τετάρτη 7 Οκτωβρίου 2015 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση
 Πρωτόκολλο της ευρωμεσογειακής συμφωνίας σύνδεσης σχετικά με τις γενικές αρχές για τη συμμετοχή της Τυνησίας στα προγράμματα της Ένωσης ***
 Ευρωπαϊκή διαδικασία μικροδιαφορών και διαδικασία έκδοσης ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής ***I
 Περιορισμός των εκπομπών ορισμένων ρύπων στην ατμόσφαιρα ***I
 Καζεΐνες και καζεϊνικά άλατα που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση ***I
 Δημοσιονομικοί κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης ***I
Κείμενα
Οριστική έκδοση (28 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου