Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Antagna texter
Onsdagen den 7 oktober 2015 - StrasbourgSlutlig utgåva
 Protokoll till Europa–Medelhavsavtalet avseende allmänna principer för Tunisiens deltagande i unionens program ***
 Europeiskt småmålsförfarande och europeiskt betalningsföreläggande ***I
 Begränsning av utsläpp till luften av vissa föroreningar ***I
 Kaseiner och kaseinater avsedda som livsmedel ***I
 Finansiella regler för unionens allmänna budget ***I
Texter
Slutlig utgåva (19 kb)
Rättsligt meddelande