Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Τρίτη 27 Οκτωβρίου 2015 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση
 Κοινή Αγροτική Πολιτική: κατάργηση πεπαλαιωμένων πράξεων ***I
 Συμφωνία ΕΕ-Ελβετίας σχετικά με την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών περί χρηματοοικονομικών λογαριασμών *
 Φορολόγηση των υπό μορφή τόκων εισοδημάτων από αποταμιεύσεις: κατάργηση της οδηγίας για τις αποταμιεύσεις *
 Αυτοματοποιημένη ανταλλαγή δακτυλοσκοπικών δεδομένων στη Σουηδία *
 Αυτοματοποιημένη ανταλλαγή δακτυλοσκοπικών δεδομένων στο Βέλγιο *
 Αυτοματοποιημένη ανταλλαγή δακτυλοσκοπικών δεδομένων στην Πολωνία *
 Οργανωμένα ταξίδια και συνδεόμενοι ταξιδιωτικοί διακανονισμοί ***II
 Ενιαία ευρωπαϊκή αγορά ηλεκτρονικών επικοινωνιών ***II
 Εμπόριο ορισμένων αντικειμένων δυναμένων να χρησιμοποιηθούν για θανατική ποινή, για βασανιστήρια ή άλλη σκληρή, απάνθρωπη ή ταπεινωτική μεταχείριση ή τιμωρία ***I
 Υποχρεωτική αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών στον τομέα της φορολογίας *
 Απαλλαγή 2013: Κοινή Επιχείρηση ARTEMIS
 Απαλλαγή 2013: Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (EIT)
 Απαλλαγή 2013: Κοινή Επιχείρηση ENIAC
 Απαλλαγή 2013: Γενικός προϋπολογισμός ΕΕ - Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Συμβούλιο
 Η κρίση του Έμπολα: διδάγματα σε βάθος χρόνου
 Μετρήσεις των εκπομπών στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας
Κείμενα
Οριστική έκδοση (514 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου