Iepriekšējais 
 Nākošais 
PVTACRE
Pieņemtie teksti
Otrdiena, 2015. gada 27. oktobris - StrasbūraGalīgā redakcija
 Kopējā lauksaimniecības politika — novecojušu tiesību aktu atcelšana***I
 ES un Šveices nolīgums par finanšu konta informācijas automātisku apmaiņu *
 Nodokļu uzlikšana no uzkrājumiem gūtiem procentu ienākumiem — Uzkrājumu direktīvas atcelšana *
 Daktiloskopijas datu automatizēta apmaiņa ar Zviedriju *
 Daktiloskopijas datu automatizēta apmaiņa ar Beļģiju *
 Daktiloskopijas datu automatizēta apmaiņa ar Poliju *
 Kompleksi ceļojumi un saistīti ceļojumu pakalpojumi ***II
 Eiropas vienotais elektronisko sakaru tirgus ***II
 Tādu preču tirdzniecība, kuras varētu izmantot nāvessoda izpildei, spīdzināšanai vai citādai rīcībai vai sodīšanai ***I
 Obligātā automātiskā informācijas apmaiņa nodokļu jomā *
 2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — ARTEMIS kopuzņēmums
 2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūts (EIT)
 2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — ENIAC kopuzņēmums
 ES 2013. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropadome un Padome
 Ebolas vīrusa izraisītā krīze — ilgtermiņā gūtā pieredze
 Emisiju mērījumi autobūves nozarē
Teksti
Galīgā redakcija (324 kb)
Juridisks paziņojums