Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Antagna texter
Tisdagen den 27 oktober 2015 - StrasbourgSlutlig utgåva
 Den gemensamma jordbrukspolitiken: upphävande av obsoleta rättsakter ***I
 Avtal mellan EU och Schweiz om automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton *
 Beskattning av inkomster från sparande i form av räntebetalningar: upphävande av direktivet om skatt på sparande *
 Automatiskt utbyte av fingeravtrycksuppgifter i Sverige *
 Automatiskt utbyte av fingeravtrycksuppgifter i Belgien *
 Automatiskt utbyte av fingeravtrycksuppgifter i Polen *
 Bestämmelser om paketresor och sammanlänkade researrangemang ***II
 Den europeiska inre marknaden för elektronisk kommunikation ***II
 Handel med vissa varor som kan användas till dödsstraff, tortyr eller annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning ***I
 Obligatoriskt automatiskt utbyte av upplysningar i fråga om beskattning *
 Ansvarsfrihet 2013: Det gemensamma företaget Artemis
 Ansvarsfrihet 2013: Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT)
 Ansvarsfrihet 2013: Det gemensamma företaget Eniac
 Ansvarsfrihet 2013: EU:s allmänna budget - Europeiska rådet och rådet
 Ebolakrisen: långsiktiga lärdomar
 Utsläppsmätningar i bilindustrin
Texter
Slutlig utgåva (314 kb)
Rättsligt meddelande