Назад 
 Напред 
PVTACRE
Приети текстове
Сряда, 28 октомври 2015 г. - СтрасбургОкончателна версия
 Общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2016 г. — всички раздели
 Съд на Европейския съюз: брой на съдиите в Общия съд ***II
 Разпоредби за риболова в зоната по Споразумението за GFCM (Генералната комисия по рибарство в Средиземно море) ***II
 Употреба на генетично модифицирани храни и фуражи ***I
 Нови храни ***I
 Емисии на някои атмосферни замърсители ***I
 Европейска гражданска инициатива
 Стратегия на ЕС за региона на Адриатическо и Йонийско море
 Политиката на сближаване и преразглеждането на стратегията „Европа 2020“
 Европейските структурни и инвестиционни фондове и доброто икономическо управление
Текстове
Окончателна версия (619 kb)
Правна информация