Prethodno 
 Sljedeće 
PVTACRE
Usvojeni tekstovi
Srijeda, 28. listopada 2015. - StrasbourgZavršno izdanje
 Opći proračun Europske unije za 2016.
 Sud Europske unije: broj sudaca Općeg suda ***II
 Odredbe za ribolov u području Sporazuma o GFCM-u (Opća komisija za ribarstvo Sredozemlja) ***II
 Uporaba genetski modificirane hrane i hrane za životinje ***I
 Nova hrana ***I
 Emisije određenih atmosferskih onečišćivača ***I
 Europska građanska inicijativa
 Strategija EU-a za jadransku i jonsku regiju
 Kohezijska politika i revizija strategije Europa 2020.
 Europski strukturni i investicijski fondovi i dobro ekonomsko upravljanje
Tekstovi
Završno izdanje (363 kb)
Pravna napomena