Iepriekšējais 
 Nākošais 
PVTACRE
Pieņemtie teksti
Trešdiena, 2015. gada 28. oktobris - StrasbūraGalīgā redakcija
 Eiropas Savienības 2016. finanšu gada vispārējais budžets — visas iedaļas
 Eiropas Savienības Tiesa — tiesnešu skaits Vispārējā tiesā ***II
 Noteikumi attiecībā uz zveju Vidusjūras Vispārējās zivsaimniecības komisijas (GFCM) nolīguma apgabalā ***II
 Ģenētiski modificētas pārtikas un barības lietošana ***I
 Jaunā pārtika ***I
 Dažu atmosfēru piesārņojošo vielu emisija ***I
 Eiropas pilsoņu iniciatīva
 ES stratēģija attiecībā uz Adrijas un Jonijas jūras reģionu
 Kohēzijas politika un stratēģijas "Eiropa 2020" pārskatīšana
 Eiropas strukturālie un investīciju fondi un pareiza ekonomikas pārvaldība
Teksti
Galīgā redakcija (378 kb)
Juridisks paziņojums