Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Prijaté texty
Streda, 28. októbra 2015 - ŠtrasburgFinálna verzia
 Všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2016 – všetky oddiely
 Súdny dvor Európskej únie: počet sudcov Všeobecného súdu ***II
 Ustanovenia týkajúce sa rybolovu v oblasti dohody o GFCM (Všeobecná rybárska komisia pre Stredozemné more) ***II
 Používanie geneticky modifikovaných potravín a krmív ***I
 Nové potraviny ***I
 Emisie určitých látok znečisťujúcich ovzdušie ***I
 Európska iniciatíva občanov
 Stratégia EÚ pre región Jadranského a Iónskeho mora
 Politika súdržnosti a preskúmanie stratégie Európa 2020
 Európske štrukturálne a investičné fondy a riadna správa hospodárskych záležitostí
Texty
Finálna verzia (388 kb)
Právne oznámenie