Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Vedtagne tekster
Torsdag den 29. oktober 2015 - StrasbourgEndelig udgave
 EU-Agenturet for Uddannelse inden for Retshåndhævelse (Cepol) ***I
 Værdipapirfinansieringstransaktioner og disses gennemsigtighed ***I
 Opfølgning af Europa-Parlamentets beslutning af 12. marts 2014 om elektronisk masseovervågning af EU-borgerne
 Rådets henstilling om integration af langtidsledige på arbejdsmarkedet
 Sikker anvendelse af fjernstyrede luftfartøjssystemer (RPAS) inden for civil luftfart
 Nye udfordringer og koncepter til fremme af turisme i Europa
 Udvikling af satellitbaseret teknologi til globale flysporingssystemer
Tekster
Endelig udgave (164 kb)
Juridisk meddelelse